25 września 2010

Historia Kociewia w książkach wydanych w latach 2009-2010

Referat wygłoszony podczas „XVI Biesiady Literackiej” w Czarnej Wodzie w dniu
25 września 2010 r.

Kociewski Rok Kongresowy 2010 jest okazją do wielu rozważań o Kociewiu, dyskusji o jego rozwoju, a także wielu podsumowań. Pierwszy dzień Kongresu Kociewskiego jaki się odbył w Tczewie 8 maja 2010 r. poświęcony był historii Kociewia.

3 września 2010

Przewodnik do użytku wiernych zwiedzających Kalwarię we Wielu.

Referat wygłoszony podczas IV Spotkań na Gochach „Tuchomie – Lipnica 2010” w Tuchomiu w dniu 3 września 2010 r.

   Trudno mówić o „Przewodnik do użytku wiernych zwiedzających Kalwarię we Wielu” nie przedstawiając choć w kilku zdaniach informacji o Kalwarii.