11 lutego 2024

Wiesław Sarnecki (1931-2007). Zapomniany mistrz chodu sportowego

    O mojej pracy nad biografią Wiesława Sarneckiego pisałem na tej stronie 14 lipca 2020 roku. Moim zamiarem było wydanie jego biografii w formie książki. Jak wówczas pisałem, nie miałem dostępu do dokumentów Sarneckiego znajdujących się w archiwach Orange. Szczęśliwie pod koniec 2021 roku akta te udostępniono mi, choć bez możliwości skanowania, ale pozwoliło mi to na uzupełnienie informacji o pracy i jego życiu osobistym. Tak powstała książka, której pierwszym i głównym recenzentem był dr Krzysztof Kisiel, długoletni trener reprezentacji polskiej w chodzie sportowym, autor i współautor książek o historii chodu sportowego w Polsce. Niestety nie udało się książki wydać, bo zabrakło instytucji, które zechciałyby jej druk sfinansować. No cóż, mówi się trudno. Nie pierwszy to przypadek, gdy spotykam się z takim problemem. Postanowiłem więc choć w skrócie przybliżyć mieszkańcom Gdańska i Pomorza osiągnięcia Wiesława Sarneckiego. Z pomocą przyszła mi redakcja miesięcznika „Pomerania”, która zamieściła przygotowany przeze mnie skrót książki w formie artykułu biograficznego. Ukazał się on numerze „Pomeranii” 12 (581) w grudniu 2023 roku. Poniżej jego skan.

 

 
 


29 stycznia 2024

Ks. Witold Chylewski (1910-1987). Proboszcz w Brzeźnie Szlacheckim, Borowym Młynie, Hucie Kalnej i Kasparusie

    Dnia 8 stycznia 2024 roku w Chojnicach odbyła się promocja 39 numeru Zeszytów Chojnickich wydawanych przez Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Urząd Miejski w Chojnicach. Od lat zamieszczam tam swoje artykuły, głównie biograficzne, więc nie mogło być inaczej i w tym numerze Zeszytów. Tym razem bohaterem artykułu jest ks. Witold Chylewski urodzony w Rogóźnie, ale w latach 1912-1920 mieszkający z rodzicami w Silnie w pow. chojnickim. Swoją posługę kapłańską sprawował w Diecezji Chełmińskiej, głównie w pow. bytowskim i starogardzkim.




Czytaj dalej w bibliotece >>>