Plany wydawnicze

"Z dziejów miasta i gminy Czarna Woda". To roboczy tytuł książki, nad którą prace rozpoczną się w styczniu 2013 r. Będzie to monografia miasta, a wcześniej wsi w gminie Kaliska. W przeszłości Czarna Woda znana była z działających na jej terenie Zakładów Płyt Wiórowcy powstałych w latach 1948-1951. Czarna Woda prawa miejskie uzyskała w 1992 r.

"Ks. Alojzy Franciszek Kowalkowski. Historyk, polonista, bibliofil.". Jest to biografia urodzonego w Kartuzach, Kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Pelplinie, profesora WSD w Pelplinie i kustosza tamtejszej biblioteki seminaryjnej. Ks. Kowalkowski w latach II Wojny Światowej był kapelanem lotników polskich w Anglii. Był też autorem ponad 200 artykułów i rozpraw.