1 czerwca 2000

750 lat wsi i parafii Miłobądz cz. I.

Kociewski Magazyn Regionalny nr 2 (29) Kwartalnik społeczno-kulturalny. Lato 2000