18 grudnia 2009

Zmarł prof.zw. Stanisław Woyke

Gazeta Tczewska (51/1025), 17.12.2009

21 września 2009

Laskowice Pomorskie. Z dziejów wsi. (cz. II).

Zobacz w bibliotece >>
Kociewski Magazyn Regionalny nr 4 (67)
Kwartalnik społeczno-kulturalny
Tczew,
Październik –listopad -grudzień 2009

Ojczyste szlaki. Ostrzyce. Z dziejów wsi do 1939 r.

Nr e-10 (232)
www.naszlaku.pttk.pl

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego
Wrocław
październik 2009

Laskowice Pomorskie. Z dziejów wsi. (cz. I).

Zobacz w bibliotece >>
Kociewski Magazyn Regionalny nr 3 (66)
Kwartalnik społeczno-kulturalny
Tczew, Lipiec - sierpień - wrzesień 2009

13 lipca 2009

Z dziejów Obozina

Kociewiacy.PL
nr 2
Dwutygodnik kulturalno-społeczny
Starogard
13 lipca 2009

Obozin na przełomie 1772-1773

Kociewiacy.PL
nr 2
Dwutygodnik kulturalno-społeczny
Starogard
13 lipca 2009