1 października 2007

Zmiana nazw wsi w powiecie tczewskim

Kociewski Magazyn Regionalny nr 4 (59), październik – listopad -grudzień 2007
Tczew