14 marca 2014

Grodzisko Owidz

Zobacz w bibliotece >>
Na Szlaku.
Nr e-88 (284)
www.naszlaku.pttk.pl

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego
Wrocław
luty 2014

„Goręczyno. Z badań nad historią wsi. Od najdawniejszego osadnictwa do roku 1650."

Wiele z artykułów i książek mojego autorstwa powstało w wyniku moich wędrówek śladami przodków. Podobnie było z cyklem artykułów, jaki znalazł się w trzech kolejnych numerach Pomeranii. Materiały o wsi i parafii Goręczyno gromadziłem od dawna, jako że i z tą wsią związane są losy mojej rodziny