15 stycznia 1999

Budowniczy kościoła i agitator polskości.

Dziennik Bałtycki Dz. Chojnicki 15.I.1999