1 stycznia 2010

Ród Kowalkowskich z Malenina w parafii Miłobądz

Zobacz w biblioitece >>
Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich. tom II, Gdańsk 2010