21 marca 1998

Wójtowie i burmistrzowie powiatu staro-gardzkiego na tle zmian administracji terenowej w latach 1934 – 1939.

Zapiski Kociewskie 1 (14) Kwartalnik, wiosna 1998