10 stycznia 2006

Rąty. Z dziejów wsi do 1939 roku.

Zobacz w bibliotece >>
Gazeta Kartuska nr 2 10.01.2006

2 stycznia 2006

Skra Ormuzdowa


Zobacz w galerii
15 grudnia 2005 roku w Tawernie „Mestwin” w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Skry Ormuzdowej”, które przyznaje redakcja i kolegium redakcyjne miesięcznika „Pomerania”. Nagrody przyznawane są za działania na rzecz regionalnego życia kulturalnego, pielęgnowanie tradycji lokalnych, kreowanie nowych wartości.

1 stycznia 2006