26 lutego 1998

Działacz społeczny. Wspomnienie. Franciszek Kowalkowski (1904-1979).

26.II.1998