1 marca 2009

Milczące kamienie.

Pomerania nr 3 (418)
Miesięcznik społeczno-kulturalny,
Gdańsk Marzec 2009