31 lipca 2010

Kaliska – gmina na północnym skraju Borów Tucholskich

Referat wygłoszony podczas „II Spotkań Kultur Pogranicza – Borowiacy, Kociewiacy i Kaszubi KO-BOR-KA 2010” w Czersku w dniu 31 lipca 2010 r.

   Gmina Kaliska znajduje się w zachodniej części powiatu starogardzkiego w województwie pomorskim. Położona jest w obrębie Pojezierza Starogardzkiego na północnym skraju Borów Tucholskich. Jest jedną z najdalej na zachód położoną gminą na Ziemi Kociewskiej. Dominuje tu krajobraz dolin i pagórków morenowych z licznymi jeziorami, ukształtowany przez lądolód skandynawski kilkadziesiąt tysięcy lat temu.

1 lipca 2010

Sławki – szkice z dziejów wsi do 1939 r

Zobacz w bibliotece >>
Na Szlaku.
Nr e-3 (237)
www.naszlaku.pttk.pl

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego
Wrocław
marzec 2010