1 stycznia 2005

Handel, przemysł, rzemiosło i własność ziemska w 1929 roku, w gminnej wsi Zblewo.

Kurier Zblewski, Biuletyn informacyjny gminy Zblewo, styczeń 2005

Rotmanka - Przyczynki do badań nad historią wsi

Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny. Tom I, rok 2005-2007
Rocznik Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego, Stowarzyszenia Autorów Polskich, AWFiS Gdańsk
Gdańsk 2008