1 maja 2005

Dawny kościół w Zblewie

Kurier Zblewski maj 2005

Ksiądz Alojzy Franciszek Kowalkowski (1905-1986)

Pomerania nr 3 (379) maj – czer-wiec 2005