5 lutego 2009

Jak duży jest Tczew pod ziemią

Gazeta Tczewska nr 6 (980)
Tygodnik lokalny
Tczew
5 luty 2009