25 grudnia 2023

Andaluzja – Bajkowa kraina. 9-16.09.2023

    W tym roku to druga nasza zagraniczna wycieczka. Tym razem za cel obraliśmy Andaluzję, najbardziej wysunięty na południe rejon Hiszpanii. Jak zwykle na wycieczkę jedziemy z naszym ulubionym organizatorem turystyki Ak-Sen (Aktywny Senior) prowadzonym przez Andrzeja Wójcickiego, który taki właśnie tytuł nadał tej wycieczce. Jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy z wycieczki czy to po Polsce, czy też za granicę wrócili niezadowoleni. Więc bez obaw zapisaliśmy się na ten wyjazd.Czytaj dalej w bibliotece >>>4 grudnia 2023

Z przeszłości Pelplina, ks. Alojzy Kowalkowski

Cykl pogadanek pod tytułem „Z przeszłości Pelplina” na przełomie 1956/57 roku w pelplińskim radiowęźle wygłosił ks. mgr Alojzy Kowalkowski, wówczas wykładowca Seminarium Duchownego w Pelplinie i kustosz biblioteki seminaryjnej. Na maszynopisy tych pogadanek natknąłem się przeglądając dokumenty ks. Alojzego w Pelplińskim Archiwum Diecezjalnym, przygotowując dwa różne artykuły o nim. Opublikowałem je w wydawnictwach zwartych „Smugi na niebie” oraz „Pomorzanie znani i nieznani 2”. Obydwa zostały zamieszczone na mojej stronie. Po jakimś czasie postanowiłem zająć się odnalezionymi rękopisami. Przepisałem je i opatrzyłem komentarzami. Całość została zamieszczona na stronie „Historyczny Pelplin”. Link do przygotowanych przeze mnie pogadanek poniżej.

http://historyczny.epelplin.pl/archiwalia/pamietniki-i-wspomnienia/z-przeszlosci-pelplina-ks-alojzy-kowalkowski/

Jeszcze małe wyjaśnienie. Ks. Alojzy Franciszek Kowalkowski (1905-1986) jest synem Edmunda, starszego brata mojego dziadka. Jest on autorem bardzo dziś cennej pracy magisterskiej pt. „Wojna domowa Samuela ze Skrzypny” oraz ponad 200 artykułów.Zostałem członkiem honorowym Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Podczas uroczystego spotkania członków Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbyło się 22 listopada 2023 roku w Ratuszu Miejskim w Chojnicach zostałem przyjęty w poczet członków honorowych tego towarzystwa. Z ChTPN nawiązałem współpracę w 1999 roku publikując w wydawanych przez nie Zeszytach Chojnickich swój pierwszy artykuł. Następny w Zeszytach ukazał się w 2003 roku, po którym nastąpiła dłuższa przerwa. Jednak od 2014 roku w każdym kolejnym numerze zamieszczone były moje artykuły. Jak doszło do wręczenia mi tego tytułu opisuję w mojej relacji poniżej.