O mnie


 Kowalkowski Krzysztof Franciszek: 


Urodziłem się 2 października 1950 roku w Gdańsku jako trzecie dziecko w rodzinie Józefa i Jadwigi z domu Kurowskiej. W szkole podstawowej wstąpiłem do ZHP, w którym działałem do 1980 roku. W 1969 roku ukończyłem pięcioletnie Technikum Budowlane w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul Grunwaldzkiej 237. W czasie nauki należałem do ZHP, gdzie byłem m.in. drużynowym 10 Drużyny Komandosów im. „Baonu Zośka” w Szczepie Harcerskim im. „Szarych Szeregów”. To tu rozwijałem swoje zainteresowania historią, ale także organizowałem wiele działań mających na celu rozwój kultury fizycznej, sprawności i zdolności radzenia sobie w trudnych warunkach. Docenił to Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju przyznając mi w 1976 roku Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz LOK”. Za swą aktywną działalność w ZHP w 1978 roku zostałem odznaczony „Krzyżem za zasługi dla ZHP”.
Po ukończeniu Technikum podjąłem pracę zawodową w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Gdańsku, w którym pracowałem do 1977 roku. W trakcie pracy zawodowej ukończyłem studia wieczorowe na Politechnice Gdańskiej z tytułem inż. urządzeń komunalnych. W 1975 roku zawarłem związek małżeński z Elżbietą Gusowską, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. W 1977 roku rozpocząłem pracę w gospodarce komunalnej, najpierw w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, a następnie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie w ostatnim okresie byłem kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 1985 roku przeszedłem do pracy w Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie byłem zastępcą dyrektora w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie Produkcji Prefabrykatów i Instalacji w Gdańsku, a następnie  zastępcą dyrektora w Wojewódzkiej Bazie Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej WZRKiOR w Gdyni. W 1992 roku przeszedłem do pracy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, na stanowisko kierownika Wydziału Ogólnego, gdzie pracowałem do przejścia w dniu 29 lutego na emeryturę. Za osiągnięcia w pracy zawodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał mi w 2002 roku odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Mieszkam z żoną w Gdańsku. Mamy dwoje dzieci Tomasza i Małgorzatę oraz troje wnuków - Mateusza, Hannę i Pawła.
W 1996 roku wstąpiłem do Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, gdzie przez trzy kadencje byłem członkiem zarządu Oddziału Gdańskiego, w ostatniej kadencji pełniąc funkcję sekretarza Oddziału. W trakcie swej działalności w ZK-P w 2005 roku jako pomysłodawca zapoczątkowałem organizację Konkursu genealogicznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Gdańsku pod nazwą „Moja Pomorska Rodzina”, którego kolejne edycje organizuję do chwili obecnej. Od 2010 roku patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Interesując się od najmłodszych lat historią, w 1991 roku rozpocząłem pracę nad genealogią rodzin Kowalkowskich i Kurowskich (nazwisko panieńskie mamy) oraz Gusowskich i Miłek (rodzice mojej żony Elżbiety). Praca nad rodzinną genealogią zaowocowała wydaniem w 1999 roku opracowań genealogicznych: „Rodzina Kowalkowskich”, „Rodzina Kurowskich” oraz „Kowalkowscy, klerycy, zakonnicy i księża”. Ponadto wspólnie z żoną Elżbietą wydałem prace: „Rodzina Guzowskich-Gusowskich”, „Rodzina Miłek”.
W 1996 roku rozpocząłem swoją działalność publicystyczną zamieszczając pierwsze artykuły w miesięczniku społeczno – kulturalnym Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego „Pomerania”. Następnie moje artykuły zaczęły się ukazywać w lokalnych dziennikach i tygodnikach oraz wydawnictwach ogólnopolskich. Szczególnie dużo artykułów poświęconych Kociewiu opublikowałem w „Zapiskach Kociewskich”, „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, „Dzienniku Bałtyckim”, „Gazecie Kociewskiej”, „Gazecie Tczewskiej” i „Pomeranii”. Ponadto moje opracowania publikowane zostały w wydawnictwach zwartych: „Ziemia Gdańska. Rocznik Krajoznawczy PTTK”, „Nadwiślański Rocznik Historyczno – Kulturalny”, „RYDWAN - Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej”, „Zeszyty Chojnickie”, „Dzieje wsi pomorskiej. VII Międzynarodowa konferencja naukowa” oraz „Trzebiatowscy, część V. Rocznik Rady Rodzin Trzebiatowskich”. Moje materiały znalazły się także na kilku stronach internetowych, m.in. na  stronach: www.kociewiacy.pl, www.gwarypolskie.uw.edu.pl, www.naszlaku.pttk.pl, www.polishairforce.pl. Wspomniane artykuły są sukcesywnie skanowane i zamieszczane na mojej stronie. Zainteresowania genealogią i historią spowodowały, że zaangażowałem się w badania nad dziejami kociewskich wsi i parafii, choć pierwsza z książek wydana w 1999 roku - „Rytel. W stulecie parafii” była poświęcona wsi leżącej na skraju Kociewia i Kaszub, wszystkie następne książki poświęciłem Kociewiu i jego mieszkańcom. Informacje o nich są zamieszczone na mojej stronie.
W 1999 roku wstąpiłem do Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Gdańsku, w którym do 2003 roku pełniłem funkcję sekretarza Rady Oddziału. W dniu 26 kwietnia 2009 roku Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie przyznał mi godność Członka Honorowego SAP. W latach 1999 – 2000 byłem redaktorem Biuletynu Rady Głównej SAP, a następnie w latach 2001 – 2005 redaktorem półrocznika „Nasze Książki” Wydawnictwa POMORSAP przy Oddziale Gdańskim SAP. Od czerwca 2006 roku jestem też członkiem SODALITAS LITTERARIA VISTULANA (Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie) w Gdańsku. Od 2005 roku należę do Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie, działając w Trójmiejskim Klubie Kociewiaków.
Za swoją twórczość publicystyczną i pisarską propagującą Kaszuby i Kociewie otrzymałem kilka nagród i wyróżnień. W 2005 roku otrzymałem nagrodę miesięcznika Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego „Pomerania” - „Skra Ormuzdowa”. W 2006 roku Prezydent RP nadał mi za zasługi w upowszechnianiu folkloru kaszubskiego Brązowy Krzyż Zasługi. W 2009 roku Kapituła Nagrody Literackiej i Wydawniczej „Kociewskie Pióro” uhonorowała mnie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury nagrodą – statuetką „Kociewskie Pióro 2008”. W 2010 roku podczas XI Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej za książkę „Z dziejów gminy Kaliska” otrzymałem III Nagrodę w edycji książki pomorskiej (monografie). W dniu 30 stycznia 2011 roku Rada Programowa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego i Kociewski Magazyn Regionalny przyznały mi za interesujące publikacje promujące region Kociewia wyróżnienie „Pierścień Mechtyldy”. W styczniu 2013 roku Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno-kulturalnego i Promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów „Naji Gochë” przyznała mi Honorowe Wyróżnienie Bazuna - 2012 „Kaszëbskô Klëka”. W dniu 7 marca 2013 roku Starosta Starogardzki Leszek Burczyk za książkę „Alojzy Paweł Gusowski, pilot 305 Dywizjonu Bombowego” przyznał mi nagrodę „Kociewski Gryf 2012” w kategorii „Twórca roku”.

Krzysztof Kowalkowski
PS.
W życiu codziennym nie używam drugiego imienia.

Więcej o historii rodziny można przeczytać tutaj >>

Krzysztof Kowalkowski