19 marca 2024

Pierwsze inscenizacje „Wesela kociewskiego” ks. Bernarda Sychty

    O pierwszych wystawieniach „Wesela kociewskiego” pisałem już artykuł w „Pomeranii” nr 3 (529) w marcu 2019 roku, który jest dostępny na mojej stronie http://www.krzysztofkowalkowski.pl/search?q=Wesele
    Powróciłem do tego tematu w związku z odbywającymi się od kilku lat w Pelplinie konferencjami popularnonaukowymi z cyklu „Wielcy ludzie małego Pelplina”. Jej organizatorami są: Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie, Biblioteka Diecezjalna im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Pelplinie. Po każdej konferencji ukazuje się książka zawierająca wszystkie wygłoszone na niej referaty oraz Aneks zawierający kilka uzupełniających artykułów związanych z tematem konferencji.
    Temat szóstej konferencji, która odbyła się 8 października 2022 roku nosił tytuł „Ks. Bernard Sychta człowiek nauki, kultury i kościoła”. Właśnie w związku z takim tematem zaproponowałem po konferencji zamieszczenie w książce jej poświęconej cytowanego tu artykułu, bo autorem wspomnianej sztuki był ks. Bernard Sychta. Zawartość książki
prezentuje załączony spis treści.
 

9 marca 2024

Otrzymałem nagrodę „Słoneczniki 2023”

    O Honorowej Nagrodzie Wójta Gminy Kaliska „Słoneczniki” pisałem już na tej stronie w 2019 roku. W gali, podczas której nagroda jest wręczana uczestniczymy od 2010 roku, kiedy to ukazała się moja książka „Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej należących”. Nie przypuszczałem wówczas, jaki będzie ciąg dalszy tej historii. Ale po kolei.


     W sobotę 2 marca 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach (pow. starogardzki) odbyła się po raz dziewiętnasty gala wręczenia „Słoneczników 2023”. Więcej o tej gali na stronie gminy:
https://www.facebook.com/gminakaliska

    Nagrody te przyznawane są za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy Kaliska. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do nagród zgłaszały zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała  kapituła powołana przez Wójta Gminy. Nagrody i wyróżnienia wręczane są w pięciu kategoriach: Działalność edukacyjno-sportowa, Działalność społeczno-kulturalna, Przedsiębiorczość, Inicjatywa
roku, Życzliwa dłoń. Podczas uroczystości wręczono także pięć Honorowych Słoneczników 2023. Znalazłem się w tej piątce. Nagrodę otrzymałem, jak napisał Wójt Gminy Kaliska: W podziękowaniu za wkład pracy w promowaniu naszego regionu, a w szczególności za zaangażowanie w napisanie książki o gminie Kaliska pn. „Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej należących”. 

    Dziękuję bardzo Panu Wójtowi i kapitule za nagrodę. Jestem bardzo dumny z jej otrzymania.