30 stycznia 2008

Kokoszkowy. Z dziejów wsi i parafii cz. VII. Po odzyskaniu niepodległości.

Zobacz w bibliotece >>
Gazeta Kociewska nr 5 (865)
Tygodnik lokalny
30.01.2008
Starogard Gdański

9 stycznia 2008

Kokoszkowy. Z dziejów wsi i parafii cz. IV. Pod pruskim zaborem.

Zobacz w bibliotece >>
Gazeta Kociewska nr 2 (862)
Tygodnik lokalny
9.01.2008
Starogard Gdański

1 stycznia 2008

Pelplinianie w Buffalo w USA

Kociewski Magazyn Regionalny nr 1 (60)
Kwartalnik społeczno - kulturalny
styczeń – luty -marzec 2008
Tczew

Połom - zaginiona wieś kociewska

Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny,
tom II, rok 2008-2009. Sopot 2010