9 sierpnia 2023

Rodem z Czarnej Wody. Sylwetki nietuzinkowe.

Taki tytuł nosi moja najnowsza książka, której promocja odbyła się 29 lipca 2023 roku w Czarnej Wodzie podczas Kociewskiego Festiwalu Zupy. Festiwal prowadził Grzegorz Oller ze Starogardu, który przedstawił pokrótce moją sylwetkę i zaprosił na scenę Burmistrza Czarnej Wody Arkadiusza Glinieckiego oraz mnie. Zebranym przedstawiliśmy kilka informacji o bohaterach książki. Początkowo efektem poszukiwań informacji o historii Czarnej Wody były artykuły opublikowane w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, a dostępne także na mojej stronie internetowej. Okazało się, że interesujące są historie mieszkańców Czarnej Wody, co zaowocowało opublikowaniem w latach 2014-2018 pięciu artykułów biograficznych. Postanowiłem zebrać je w jedną publikację, a pomysł ten poparł Burmistrz Czarnej Wody i tak powstała książka „Rodem z Czarnej Wody. Sylwetki nietuzinkowe”.