5 stycznia 2020

Lofoty 2019


Od kilku już lat instruktorzy byłego szczepu ZHP im. „Szarych Szeregów” w Państwowych Szkołach Budownictwa, działający w nim w latach 1964-72 są uczestnikami rejsu organizowanym na „Portowcu Gdańskim II”. Tym razem stanowiliśmy jedną z załóg w wieloetapowym rejsie Gdańsk-Lofoty-Gdańsk. My wybraliśmy odcinek Bergen – Stavanger. Niestety nie mógł płynąć z nami Mirek, spirytus movens tego rejsu. Zgodnie z ustalonym planem, prowadził jacht na innych odcinkach tej eskapady. Na naszym etapie rejsu skiperem był Sławek, z którym już pływaliśmy na tym jachcie.

9 grudnia 2019

„Moja Pomorska Rodzina”. Dziękuje za 13 wspólnych lat.


Przez 13 lat w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego byłem współorganizatorem konkursu genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”. Wprowadzenie ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadziło wiele wątpliwości co do możliwości dalszej organizacji konkursu w dotychczasowej formule. Przed rozpoczęciem kolejnej XIV edycji konkursu zaplanowanej na wrzesień 2018 nie udało się tych wątpliwości wyjaśnić i organizacja konkursu została zawieszona. Niestety nie udało się wypracować nowej formuły konkursu zgodnej z RODO, w konsekwencji XIII konkurs był ostatnim, jakiemu przewodziłem. Chciałbym, żeby konkurs jeszcze się odrodził bez względu na organizatorów i formułę. Najważniejsza jest idea jego organizacji.

2 grudnia 2019

Ks. Alojzy Franciszek Kowalkowski, kapelan Polskich Sił Powietrznych w latach 1941-1947.


Mój artykuł przedstawiający całościowo życie ks. Alojzego F. Kowalkowskiego ukazał się w książce „Pomorzanie znani i nieznani 2”. Jak pisałem, ze względów komercyjnych publikacja tego artykułu na mojej stronie jest odroczona. Tym razem jednak zająłem się kilkoma wybranymi latami z życie ks. Kowalkowskiego. Chodzi o jego okres służby w Polskich Siłach Powietrznych w latach 1941-1947.

Franciszek J. Chylewski (1916-1942).


Życie pilota Franciszka J. Chylewskiego przedstawiłem już w „Zeszytach Chojnickich nr 30 z 2014 roku. Artykuł dostępny na mojej stronie. Nad biografią Chylewskiego cały czas pracuję i szukam wszelkich o nim informacji. Gdy więc narodziła się możliwość skorzystania z łam czasopisma Stowarzyszenia Lotników Polskich „Smugi na niebie”, postanowiłem przybliżyć sylwetkę pilota Franciszka J. Chylewskiego w środowisku lotników, może wśród nich znajdą się osoby posiadające informacje o Chylewskim.

Ks. radca Władysław Kaszczyc (1908-1991).


Artykuł tu zaprezentowany jest drugim, jaki ukazał się w Zeszytach Chojnickich nr 34. Ks. radca Władysław Kaszczyc, urodzony w Bielicy pow. Lida (dziś Białoruś),  był w latach 1949-1974 proboszczem parafii w Rytlu (pow. chojnicki) i tu też pozostał po przejściu na emeryturę aż do śmierci.
Ks. Władysław Kaszczyc jest kolejnym mieszkańcem Rytla, po Józefie Dullku, którego biografię zaprezentowałem w tych samych Zeszytach Chojnickich. Wcześniej w Zeszytach zaprezentowałem postacie: ks. Antoniego Kowalkowskiego (pierwszego proboszcza w Rytlu), ks. dr Jana Muszyńskiego, darczyńcy ziemi pod budowę kościoła w Rytlu, ks. Gracjana W. Nagierskiego, proboszcza w Rytlu w latach 1974-2004.