4 grudnia 2023

Z przeszłości Pelplina, ks. Alojzy Kowalkowski

Cykl pogadanek pod tytułem „Z przeszłości Pelplina” na przełomie 1956/57 roku w pelplińskim radiowęźle wygłosił ks. mgr Alojzy Kowalkowski, wówczas wykładowca Seminarium Duchownego w Pelplinie i kustosz biblioteki seminaryjnej. Na maszynopisy tych pogadanek natknąłem się przeglądając dokumenty ks. Alojzego w Pelplińskim Archiwum Diecezjalnym, przygotowując dwa różne artykuły o nim. Opublikowałem je w wydawnictwach zwartych „Smugi na niebie” oraz „Pomorzanie znani i nieznani 2”. Obydwa zostały zamieszczone na mojej stronie. Po jakimś czasie postanowiłem zająć się odnalezionymi rękopisami. Przepisałem je i opatrzyłem komentarzami. Całość została zamieszczona na stronie „Historyczny Pelplin”. Link do przygotowanych przeze mnie pogadanek poniżej.

http://historyczny.epelplin.pl/archiwalia/pamietniki-i-wspomnienia/z-przeszlosci-pelplina-ks-alojzy-kowalkowski/

Jeszcze małe wyjaśnienie. Ks. Alojzy Franciszek Kowalkowski (1905-1986) jest synem Edmunda, starszego brata mojego dziadka. Jest on autorem bardzo dziś cennej pracy magisterskiej pt. „Wojna domowa Samuela ze Skrzypny” oraz ponad 200 artykułów.Zostałem członkiem honorowym Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Podczas uroczystego spotkania członków Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbyło się 22 listopada 2023 roku w Ratuszu Miejskim w Chojnicach zostałem przyjęty w poczet członków honorowych tego towarzystwa. Z ChTPN nawiązałem współpracę w 1999 roku publikując w wydawanych przez nie Zeszytach Chojnickich swój pierwszy artykuł. Następny w Zeszytach ukazał się w 2003 roku, po którym nastąpiła dłuższa przerwa. Jednak od 2014 roku w każdym kolejnym numerze zamieszczone były moje artykuły. Jak doszło do wręczenia mi tego tytułu opisuję w mojej relacji poniżej.

5 listopada 2023

„Pomorzanie znani i nieznani … 5”

Ukazała się najnowsza książka z serii „Pomorzanie znani i nieznani”. To już 5 tom przedstawiający sylwetki Pomorzan. Redaktor wydania Andrzej Chludziński pisze, że są to Pomorzanie, którzy zapisali się w historii tego regionu, swojego kraju, Europy, a nawet świata, choć dzisiaj nie o wszystkich z nich pamiętamy. W tym tomie w pięciu rozdziałach zaprezentowani są w kolejności:

1. Eryk Pomorski (1381-1459) – władca Skandynawii i Pomorza.

2. Franciszek Józef Kowalkowski (1904-1979) – samorządowiec, urzędnik, działacz społeczny.

3. Dionizy „Mądry” von der Osten (ok. 1414-1477) – dyplomata, urzędnik, zawadiaka.

4. Fryderyk Pałubicki (1609-1658) – burmistrz Słupska i kartograf.

5. Józef Sarnowski (1856-1932) – mierniczy w Prusach.

Jestem autorem biografii Franciszka Józefa Kowalkowskiego, który był najstarszym bratem mojego ojca Józefa Mariana (1923-1991). Franciszek lata przedwojenne spędził w Starogardzie, gdzie latach 1934-1939 był Naczelnym sekretarzem w Starostwie Powiatowym. We wrześniu 1939 roku jako podporucznik podczas walk w bitwie pod Bzurą dostał się do niewoli. Po powrocie z niej od 1946 roku pracował m.in. w Urzędzie Wojewódzkim i Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gdańsku. Od 1958 roku do emerytury pracował w Urzędzie Miejskim w Sopocie. Tak przed wojną, jak i po wojnie Franciszek był zaangażowany w działalność społeczną w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

Książka jest do nabycia u wydawcy w „Wydawnictwie Jasne.”, www.wydawnictwo-jasne.pl

8 września 2023

Józef Serwacy Kowalkowski (1880-1940) – nauczyciel i wójt gminy Starogard wieś.

Od wielu lat zajmuję się genealogią rodziny Kowalkowskich i publikuję biografie jej członków. Józef Serwacy Kowalkowski jest moim dziadkiem, którego niestety okrutna wojna nie pozwoliła mi poznać. Był jednym z wielu nauczycieli w mojej rodzinie, z których kilku zaprezentowałem już w różnych publikacjach. Szczególnie jednak interesowałem się biografią dziadka. Pierwsze krótkie biografie Józefa Serwacego przedstawiłem w prasie regionalnej w 1997 i 1998 roku. Natomiast szerzej historię całej rodziny wywodzącej się ze wsi Malenin w parafii Miłobądz w powiecie tczewskim, której udokumentowane korzenie sięgają 1750 roku, zaprezentowałem podczas spotkań genealogicznych, co następnie zostało opublikowane w 2010 roku. Wkrótce po tym przedstawiłem, najszerszą dotychczas, biografię Józefa Serwacego Kowalkowskiego w artykule opublikowanym w Roczniku Muzeum Ziemi Kociewskiej „Rydwan” w 2011 roku w Starogardzie. Jednak nieustanne poszukiwania wiadomości o przodkach spowodowały, że od czasu opublikowania wspomnianego artykułu znalazłem wiele nowych wiadomości na temat dziadka.

Postanowiłem je uporządkować, poprawić i uzupełnić, tak aby biografię dziadka napisać na nowo. Tak powstał artykuł o tytule jak wyżej opublikowany w Kartuskich Zeszytach Muzealnych nr 7/2022

W cytowanych tu Kartuskich Zeszytach Muzealnych ukazało się już wcześniej kilka artykułów poświęconych biografiom członków rodziny, m.in. Andrzeja Ignacego Kowalkowskiego (1811-1880) mojego prapradziadka, nauczyciela z Chmielna i Edmunda Kowalkowskiego (1839-1880) mojego pradziadka, nauczyciela z Goręczyna. Te i inne biografie są dostępne na mojej stronie.

Ze względów komercyjnych, gdyż zeszyty były w bieżącej sprzedaży, nie mogłem wcześniej zaprezentować tego tekstu.

Czytaj dalej w bibliotece >>>9 sierpnia 2023

Rodem z Czarnej Wody. Sylwetki nietuzinkowe.

Taki tytuł nosi moja najnowsza książka, której promocja odbyła się 29 lipca 2023 roku w Czarnej Wodzie podczas Kociewskiego Festiwalu Zupy. Festiwal prowadził Grzegorz Oller ze Starogardu, który przedstawił pokrótce moją sylwetkę i zaprosił na scenę Burmistrza Czarnej Wody Arkadiusza Glinieckiego oraz mnie. Zebranym przedstawiliśmy kilka informacji o bohaterach książki. Początkowo efektem poszukiwań informacji o historii Czarnej Wody były artykuły opublikowane w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, a dostępne także na mojej stronie internetowej. Okazało się, że interesujące są historie mieszkańców Czarnej Wody, co zaowocowało opublikowaniem w latach 2014-2018 pięciu artykułów biograficznych. Postanowiłem zebrać je w jedną publikację, a pomysł ten poparł Burmistrz Czarnej Wody i tak powstała książka „Rodem z Czarnej Wody. Sylwetki nietuzinkowe”.