20 lutego 2018

Wizytacja parafii św. Jakuba w Kłodawie w 1781 roku

Kłodawa jest wsią w gminie Trąbki Wielkie w powiecie gdańskim. Parafia św. Jakuba w Kłodawie jest jedną z najstarszych w Archidiecezji Gdańskiej. Pierwszy kościół w Kłodawie istniał już ok. 1280 roku, a parafia kłodawska została wyłączona z parafii trąbeckiej. Następnie parafia należała do dekanatu gdańskiego.

25 stycznia 2018

Czarna Woda na przełomie XIX i XX w.

Zobacz w Bibliotece >>
Jest to już kolejny artykuł mówiący o historii Czarnej Wody. Dwa poprzednie znajdujące się także na stronie, publikowane były w Kociewskim Magazynie Regionalnym, pierwszy w nr 2 z 2014 roku, drugi w nr 3 z 2016 roku. W tym trzecim artykule znajduje się opis historii ówczesnej wsi (a dziś miasta) Czarna Woda, który kończy się na 1918 roku. Możemy w nim prześledzić intensywny rozwój wsi spowodowany budową kolei, przebudową ważnej drogi, przy której położona jest Czarna Woda oraz powstaniem tartaków.

28 listopada 2017

Otrzymałem Medal Lecha BądkowskiegoZarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przyznał mi Medal Lecha Bądkowskiego. Jest to docenienie mojej pracy dla Oddziału, którego jestem członkiem od stycznia 1996 roku.

6 listopada 2017

XIII Miejski Konkurs „MOJA POMORSKA RODZINA”

Zapraszam serdecznie uczniów gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na XIII edycję Miejskiego Konkursu „Moja Pomorska Rodzina”, którego organizatorem jest Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Współorganizatorami konkursu są Urząd Miejski w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku-Wrzeszczu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne oraz Fundacja im. Stanisława Flisa Archiwa Pomorskie.

12 sierpnia 2017

Jachtem ze Szkocji do Holandii.


  Opisywałem w ubiegłym roku mój rejs na Bornholm jachtem Portowiec Gdański II. To był trzeci rejs, w którym 5 osobową załogę tworzyli byli instruktorzy Szczepu ZHP im „Szare Szeregi” w Gdańsku działającego w latach 60. i 70. w Państwowych Szkołach Budownictwa. Byli to: Mirek, Marek, Ryszard, Marian i ja. Gdy więc w styczniu tego roku  irek przesłał projekt rejsu dookoła Anglii z wymianą załóg, zgłosiliśmy się na odcinek Kingston (Anglia) - Amsterdam w dniach 22-29 lipiec.