18 maja 2018

Portugalia w pigułce


Portugalia w pigułce.

Ziścił się nasz cel poznania kolejnego europejskiego kraju. Choć słowo „poznania” jest tu na wyrost, bo czy można w ciągu 8 dni poznać kraj? Na pewno można poznać wybrane jego miejsca. Dlatego też biuro turystyczne „Fides Tour” naszą wycieczkę nazwało właśnie „Portugalia w pigułce”.

Nieznany rękopis Wojny Domowej Samuela Twardowskiego sporządzony przez ks. Alojzego Franciszka Kowalkowskiego.

Krótki artykuł pod takim tytułem ukazał się w Studiach Pelplińskich nr 51 w 2017 roku. Studia Pelplińskie, to ukazujące się od 1969 roku rocznik, którego wydawcą jest Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.  Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje i materiały o różnorodnej tematyce. Do jego napisania przyczyniła się moja praca nad biografią mojego wujka ks. Alojzego Kowalkowskiego. Przeglądając kolekcję akt personalnych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie natrafiłem na liczący 750 kart tytułowy rękopis.

2 kwietnia 2018

Pamiętnik Alojzego Pawła Gusowskiego.


O Alojzym Pawle Gusowskim pilocie 305 Dywizjonu Bombowego pisałem na tej stronie kilkakrotnie. We wrześniu 2013 roku pisałem też, że już po wydaniu książki odnalazły się w rodzinie zapomniane zdjęcia, dokumenty, listy. No i najważniejsze, fragment pamiętnika z pierwszych 8 dni wojny, w tym opis pierwszego lotu bojowego Gusowskiego na samolocie PZL 23 Karaś.

20 lutego 2018

Wizytacja parafii św. Jakuba w Kłodawie w 1781 roku

Kłodawa jest wsią w gminie Trąbki Wielkie w powiecie gdańskim. Parafia św. Jakuba w Kłodawie jest jedną z najstarszych w Archidiecezji Gdańskiej. Pierwszy kościół w Kłodawie istniał już ok. 1280 roku, a parafia kłodawska została wyłączona z parafii trąbeckiej. Następnie parafia należała do dekanatu gdańskiego.

25 stycznia 2018

Czarna Woda na przełomie XIX i XX w.

Zobacz w Bibliotece >>
Jest to już kolejny artykuł mówiący o historii Czarnej Wody. Dwa poprzednie znajdujące się także na stronie, publikowane były w Kociewskim Magazynie Regionalnym, pierwszy w nr 2 z 2014 roku, drugi w nr 3 z 2016 roku. W tym trzecim artykule znajduje się opis historii ówczesnej wsi (a dziś miasta) Czarna Woda, który kończy się na 1918 roku. Możemy w nim prześledzić intensywny rozwój wsi spowodowany budową kolei, przebudową ważnej drogi, przy której położona jest Czarna Woda oraz powstaniem tartaków.