19 marca 2024

Pierwsze inscenizacje „Wesela kociewskiego” ks. Bernarda Sychty

    O pierwszych wystawieniach „Wesela kociewskiego” pisałem już artykuł w „Pomeranii” nr 3 (529) w marcu 2019 roku, który jest dostępny na mojej stronie http://www.krzysztofkowalkowski.pl/search?q=Wesele
    Powróciłem do tego tematu w związku z odbywającymi się od kilku lat w Pelplinie konferencjami popularnonaukowymi z cyklu „Wielcy ludzie małego Pelplina”. Jej organizatorami są: Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie, Biblioteka Diecezjalna im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Pelplinie. Po każdej konferencji ukazuje się książka zawierająca wszystkie wygłoszone na niej referaty oraz Aneks zawierający kilka uzupełniających artykułów związanych z tematem konferencji.
    Temat szóstej konferencji, która odbyła się 8 października 2022 roku nosił tytuł „Ks. Bernard Sychta człowiek nauki, kultury i kościoła”. Właśnie w związku z takim tematem zaproponowałem po konferencji zamieszczenie w książce jej poświęconej cytowanego tu artykułu, bo autorem wspomnianej sztuki był ks. Bernard Sychta. Zawartość książki
prezentuje załączony spis treści.
 

9 marca 2024

Otrzymałem nagrodę „Słoneczniki 2023”

    O Honorowej Nagrodzie Wójta Gminy Kaliska „Słoneczniki” pisałem już na tej stronie w 2019 roku. W gali, podczas której nagroda jest wręczana uczestniczymy od 2010 roku, kiedy to ukazała się moja książka „Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej należących”. Nie przypuszczałem wówczas, jaki będzie ciąg dalszy tej historii. Ale po kolei.


     W sobotę 2 marca 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach (pow. starogardzki) odbyła się po raz dziewiętnasty gala wręczenia „Słoneczników 2023”. Więcej o tej gali na stronie gminy:
https://www.facebook.com/gminakaliska

    Nagrody te przyznawane są za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy Kaliska. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do nagród zgłaszały zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała  kapituła powołana przez Wójta Gminy. Nagrody i wyróżnienia wręczane są w pięciu kategoriach: Działalność edukacyjno-sportowa, Działalność społeczno-kulturalna, Przedsiębiorczość, Inicjatywa
roku, Życzliwa dłoń. Podczas uroczystości wręczono także pięć Honorowych Słoneczników 2023. Znalazłem się w tej piątce. Nagrodę otrzymałem, jak napisał Wójt Gminy Kaliska: W podziękowaniu za wkład pracy w promowaniu naszego regionu, a w szczególności za zaangażowanie w napisanie książki o gminie Kaliska pn. „Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej należących”. 

    Dziękuję bardzo Panu Wójtowi i kapitule za nagrodę. Jestem bardzo dumny z jej otrzymania.

 24 lutego 2024

O Jadwidze Kowalkowskiej (1909-1995) w Kartuskich Zeszytach Muzealnych nr 8

    W Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach 15 lutego 2024 roku odbyła się promocja 8 numeru Rocznika Kartuskie Zeszyty Muzealne, którego wydawcą są wspomniane Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach. Wśród opublikowanych tam materiałów znalazł się mój artykuł biograficzny zatytułowany Jadwiga Kowalkowska (1909-1995), pracownica geodezji w Kartuzach. Jest to kolejna biografia osoby z mojej rodziny, której losy związane są z Kartuzami lub powiatem kartuskim. Tu tylko wyjaśnię, że ojciec Jadwigi Edmund, o którym pisałem w Zeszytach nr 3/2018 i mój dziadek Józef Serwacy byli braćmi. Gdy podczas promocji Zeszytów opowiadałem o Jadwidze z rzutnika prezentowane były zdjęcia dokumentów należących kiedyś do Jadwigi, a których ja zostałem spadkobiercą. Były to m.in. Książeczka Manualik Dzieci Maryi z 1924 roku, dowody osobiste Jadwigi i jej matki z 1929 roku, dowód osobisty – paszport Jadwigi z 1930 roku, Zaświadczenie o zatrudnieniu z 1945 roku. Te właśnie dokumenty, niektóre liczące niemal sto lat, podarowałem na ręce Pani Dyrektor Barbary Kąkol do zbiorów muzeum. Ze względów komercyjnych (roczniki są w sprzedaży w Muzeum Kaszubskim) tekst o Jadwidze Kowalkowskiej zostanie zamieszczony na tej stronie w późniejszym czasie.11 lutego 2024

Wiesław Sarnecki (1931-2007). Zapomniany mistrz chodu sportowego

    O mojej pracy nad biografią Wiesława Sarneckiego pisałem na tej stronie 14 lipca 2020 roku. Moim zamiarem było wydanie jego biografii w formie książki. Jak wówczas pisałem, nie miałem dostępu do dokumentów Sarneckiego znajdujących się w archiwach Orange. Szczęśliwie pod koniec 2021 roku akta te udostępniono mi, choć bez możliwości skanowania, ale pozwoliło mi to na uzupełnienie informacji o pracy i jego życiu osobistym. Tak powstała książka, której pierwszym i głównym recenzentem był dr Krzysztof Kisiel, długoletni trener reprezentacji polskiej w chodzie sportowym, autor i współautor książek o historii chodu sportowego w Polsce. Niestety nie udało się książki wydać, bo zabrakło instytucji, które zechciałyby jej druk sfinansować. No cóż, mówi się trudno. Nie pierwszy to przypadek, gdy spotykam się z takim problemem. Postanowiłem więc choć w skrócie przybliżyć mieszkańcom Gdańska i Pomorza osiągnięcia Wiesława Sarneckiego. Z pomocą przyszła mi redakcja miesięcznika „Pomerania”, która zamieściła przygotowany przeze mnie skrót książki w formie artykułu biograficznego. Ukazał się on numerze „Pomeranii” 12 (581) w grudniu 2023 roku. Poniżej jego skan.

 

 
 


29 stycznia 2024

Ks. Witold Chylewski (1910-1987). Proboszcz w Brzeźnie Szlacheckim, Borowym Młynie, Hucie Kalnej i Kasparusie

    Dnia 8 stycznia 2024 roku w Chojnicach odbyła się promocja 39 numeru Zeszytów Chojnickich wydawanych przez Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Urząd Miejski w Chojnicach. Od lat zamieszczam tam swoje artykuły, głównie biograficzne, więc nie mogło być inaczej i w tym numerze Zeszytów. Tym razem bohaterem artykułu jest ks. Witold Chylewski urodzony w Rogóźnie, ale w latach 1912-1920 mieszkający z rodzicami w Silnie w pow. chojnickim. Swoją posługę kapłańską sprawował w Diecezji Chełmińskiej, głównie w pow. bytowskim i starogardzkim.
Czytaj dalej w bibliotece >>>