11 lutego 2024

Wiesław Sarnecki (1931-2007). Zapomniany mistrz chodu sportowego

    O mojej pracy nad biografią Wiesława Sarneckiego pisałem na tej stronie 14 lipca 2020 roku. Moim zamiarem było wydanie jego biografii w formie książki. Jak wówczas pisałem, nie miałem dostępu do dokumentów Sarneckiego znajdujących się w archiwach Orange. Szczęśliwie pod koniec 2021 roku akta te udostępniono mi, choć bez możliwości skanowania, ale pozwoliło mi to na uzupełnienie informacji o pracy i jego życiu osobistym. Tak powstała książka, której pierwszym i głównym recenzentem był dr Krzysztof Kisiel, długoletni trener reprezentacji polskiej w chodzie sportowym, autor i współautor książek o historii chodu sportowego w Polsce. Niestety nie udało się książki wydać, bo zabrakło instytucji, które zechciałyby jej druk sfinansować. No cóż, mówi się trudno. Nie pierwszy to przypadek, gdy spotykam się z takim problemem. Postanowiłem więc choć w skrócie przybliżyć mieszkańcom Gdańska i Pomorza osiągnięcia Wiesława Sarneckiego. Z pomocą przyszła mi redakcja miesięcznika „Pomerania”, która zamieściła przygotowany przeze mnie skrót książki w formie artykułu biograficznego. Ukazał się on numerze „Pomeranii” 12 (581) w grudniu 2023 roku. Poniżej jego skan.

 

 
 


29 stycznia 2024

Ks. Witold Chylewski (1910-1987). Proboszcz w Brzeźnie Szlacheckim, Borowym Młynie, Hucie Kalnej i Kasparusie

    Dnia 8 stycznia 2024 roku w Chojnicach odbyła się promocja 39 numeru Zeszytów Chojnickich wydawanych przez Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Urząd Miejski w Chojnicach. Od lat zamieszczam tam swoje artykuły, głównie biograficzne, więc nie mogło być inaczej i w tym numerze Zeszytów. Tym razem bohaterem artykułu jest ks. Witold Chylewski urodzony w Rogóźnie, ale w latach 1912-1920 mieszkający z rodzicami w Silnie w pow. chojnickim. Swoją posługę kapłańską sprawował w Diecezji Chełmińskiej, głównie w pow. bytowskim i starogardzkim.
Czytaj dalej w bibliotece >>>


 

25 grudnia 2023

Andaluzja – Bajkowa kraina. 9-16.09.2023

    W tym roku to druga nasza zagraniczna wycieczka. Tym razem za cel obraliśmy Andaluzję, najbardziej wysunięty na południe rejon Hiszpanii. Jak zwykle na wycieczkę jedziemy z naszym ulubionym organizatorem turystyki Ak-Sen (Aktywny Senior) prowadzonym przez Andrzeja Wójcickiego, który taki właśnie tytuł nadał tej wycieczce. Jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy z wycieczki czy to po Polsce, czy też za granicę wrócili niezadowoleni. Więc bez obaw zapisaliśmy się na ten wyjazd.Czytaj dalej w bibliotece >>>4 grudnia 2023

Z przeszłości Pelplina, ks. Alojzy Kowalkowski

Cykl pogadanek pod tytułem „Z przeszłości Pelplina” na przełomie 1956/57 roku w pelplińskim radiowęźle wygłosił ks. mgr Alojzy Kowalkowski, wówczas wykładowca Seminarium Duchownego w Pelplinie i kustosz biblioteki seminaryjnej. Na maszynopisy tych pogadanek natknąłem się przeglądając dokumenty ks. Alojzego w Pelplińskim Archiwum Diecezjalnym, przygotowując dwa różne artykuły o nim. Opublikowałem je w wydawnictwach zwartych „Smugi na niebie” oraz „Pomorzanie znani i nieznani 2”. Obydwa zostały zamieszczone na mojej stronie. Po jakimś czasie postanowiłem zająć się odnalezionymi rękopisami. Przepisałem je i opatrzyłem komentarzami. Całość została zamieszczona na stronie „Historyczny Pelplin”. Link do przygotowanych przeze mnie pogadanek poniżej.

http://historyczny.epelplin.pl/archiwalia/pamietniki-i-wspomnienia/z-przeszlosci-pelplina-ks-alojzy-kowalkowski/

Jeszcze małe wyjaśnienie. Ks. Alojzy Franciszek Kowalkowski (1905-1986) jest synem Edmunda, starszego brata mojego dziadka. Jest on autorem bardzo dziś cennej pracy magisterskiej pt. „Wojna domowa Samuela ze Skrzypny” oraz ponad 200 artykułów.Zostałem członkiem honorowym Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Podczas uroczystego spotkania członków Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbyło się 22 listopada 2023 roku w Ratuszu Miejskim w Chojnicach zostałem przyjęty w poczet członków honorowych tego towarzystwa. Z ChTPN nawiązałem współpracę w 1999 roku publikując w wydawanych przez nie Zeszytach Chojnickich swój pierwszy artykuł. Następny w Zeszytach ukazał się w 2003 roku, po którym nastąpiła dłuższa przerwa. Jednak od 2014 roku w każdym kolejnym numerze zamieszczone były moje artykuły. Jak doszło do wręczenia mi tego tytułu opisuję w mojej relacji poniżej.