8 kwietnia 2019

60 lat sztuki Wesele Kociewskie ks. Bernarda Sychty.


Autorem tytułowego Wesela Kociewskiego jest zasłużony dla Kociewia, a przede wszystkim dla Kaszub ks. Bernard Sychta. Minęło właśnie 60 lat od wydania tej sztuki drukiem.

3 marca 2019

„Czapka na gwoździu.”

„Czapka na gwoździu” to książka, której autorem jest Stefan [Paweł] Reszeja (1945-2009). W podtytule dodano „Rozważania kociewskie. O Raszejach mieszkających na skraju Borów Tucholskich.” Autor książki nie doczekał jej wydania, pracę nad nią przerwała jego nagła śmierć. Do druku przygotowała ją Irena Bartnik, siostra autora. Książka została wydana przez Irenę Bartnik w Człuchowie w 2018 roku.

9 lutego 2019

Czarna Woda w latach 1920-1930 cz.III

Jest to już trzeci artykuł dotyczący historii Czarnej Wody w latach 1920-1930. W tym artykule przedstawiam informacje z ostatnich lat wsi w pierwszym dziesięcioleciu po przyłączeniu Pomorza do niepodległej Polski. Zapraszam także do lektury poprzednich artykułów o historii Czarnej Wody, które ukazały się we wcześniejszych numerach Kociewskiego Magazynu Regionalnego, a dostępne są na tej stronie. Zobacz w Bibliotece >>

Czarna Woda w latach 1920-1930 cz.II

W lipcu 2018 roku roku ukazała się pierwsza część mojego artykułu zamieszczonego w kwartalniku "Kociewski Magazyn Regionalny" zatytułowanego "Czarna Woda w latach 1920-1930". Dziś druga część tego artykułu. Cały numer tego kwartalnika jest dostępny na tej stronie. 25 września 2018

Starogardzka poczta w latach 1945-1949.

Już od 13 lat ukazuje się rocznik muzealny „RYDWAN” wydawany przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Od 2011 roku także ja mam w nim skromny udział publikując swoje artykuły. Tak też jest w nr 13 wydanym w 2018 roku. Tym razem tematem artykułu „Starogardzka poczta w latach 1945-1949” są pierwsze lata tworzenia się starogardzkiej poczty po zakończeniu II wojny światowej. Podstawowym źródłem wykorzystanym do napisania tekstu była Kronika Obwodowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Starogardzie Gdańskim.