22 września 2016

Bornholm – przerwany rejs.

Zobacz fotorelację >>
Wrzesień stał się dla naszej piątki tradycyjnym już terminem rejsu jachtem po Bałtyku. Pierwszy rejs w 2014 roku był bardzo krótki, tylko po zatoce Gdańskiej. Trwał od piątku do niedzieli, choć ja płynąłem tylko z soboty na niedziele trasą Gdynia - Hel (tu nocowaliśmy na jachcie) – Gdańsk. We wrześniu 2015 roku odbyliśmy rejs do Kłajpedy. Jego przebieg opisałem na stronie www.kociewiacy.pl.

18 września 2016

Czarna Woda. Przyczynki do badań nad historią wsi i miasta.

Zobacz w bibliotece >>
Prezentowany tu artykuł został opublikowany w Kociewskim Magazynie Regionalnym nr 2 (85) kwiecień-maj-czerwiec 2014 r. Powstał on w wyniku rozpoczętych prac nad badaniami dotyczącymi historii Czarnej Wody. Efektem tych badań ma być wydanie w przyszłości książki poświęconej historii wsi i miasta Czarna Woda.