Moje książki

"Rodem z Czarnej Wody. Sylwetki nietuzinkowe."

Pruszcz Gdański – Czarna Woda – Gdańsk 2023 rok. Wydawca Wydawnictwo Jasne, partner wydania gmina Czarna Woda, stron 183, bogato ilustrowana, format 16,5x23,5, miękka kolorowa oprawa, książka klejona.

W książce przedstawiłem pięć biografii ludzi związanych z Czarną Wodą, dziś miastem, a w czasie, gdy oni żyli wsią w pow. Starogardzkim w woj. Pomorskim. Pierwszym z przedstawionych jest Józef Dullek (1886–1961), zarządca miejscowego tartaku, a później przemysłowiec w Chojnicach. Następnym jest Jan Gełdon (1929–1992), twórca ludowy, „Ptasznik z Czarnej Wody” . Kolejny to Leon Landowski (1908–1939), kociewski gawędziarz Leoś Pałka. Ostatnie dwie biografie opisują Wawrzyńca Szóstaka, (1885–1939) starszego posterunkowego Policji Państwowej w Czarnej Wodzie i jego syna Mariana Szóstaka, (1921–1991?), członka TOW „Gryf Pomorski”. Biografie te zostały już wcześniej opublikowane w różnej formie w rocznikach Chojnickiego Towarzystwa Naukowego „Zeszyty Chojnickie”, numery: 34 z 2018 roku, 35 z 2019, 36 z 2020 i 38 z 2022 oraz w książce Pomorzanie znani i nieznani 3 z 2020 roku. Aby zachować jednolitość wydawniczą, pierwodruki tekstów zostały przejrzane, uzupełnione i ponownie zredagowane w tym tomie, a rozdział o Leonie Landowskim uzupełniony o przypisy. Ponadto – w porównaniu z pierwodrukami – dotarłem do kolejnych informacji o opisywanych osobach i zweryfikowałem lub po raz pierwszy określiłem daty niektórych ilustracji. 
Książka jest bogato ilustrowana i udokumentowana materiałami źródłowymi, których spis znajduje się na jej ostatnich stronach. Jest do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnej Wodzie oraz u wydawcy; www.wydawnictwo-jasne.pl

ISBN 978-83-65703-65-1

"Franciszek Józef Chylewski – pilot 300. Dywizjonu Bombowego"

 

Pruszcz Gdański 2022 rok, Wydawnictwo Jasne, stron 123, bogato ilustrowana, format 16,5x23,5, miękka kolorowa oprawa, książka klejona.

 

    Książka opisuje życie Franciszka Chylewskiego, jego dzieciństwo i młodość w

Polsce, w Silnie, Miłobądzu i Tczewie. Przedstawia jego rodziców i rodzeństwo. Prezentuje informacje o służbie w Wojsku Polskim, internowanie na Węgrzech, ucieczkę do Francji oraz lata wojny na Wyspach Brytyjskich, w tym jego krótką tragiczną służbę w 300 Dywizjonie Bombowym, w którym odbył 3 loty bojowe. Zawiera także informacje o członkach załogi, którzy lecieli z Chylewskim w ostatnim locie. Książka jest bogato udokumentowana materiałami źródłowymi, których spis znajduje się na jej ostatnich stronach. Więcej o książce na mojej stronie głównej.

Książka jest do nabycia u wydawcy; www.wydawnictwo-jasne.pl

 

ISBN 978-83-65703-56-9
 
 
Leśniczy Władysław Miłek (1897-1945) – życie i praca na Kociewiu i ziemi chełmińskiej."

Pruszcz Gdański 2021 r., Wydawnictwo Jasne, stron 95, bogato ilustrowana, format A-5, miękka kolorowa oprawa, książka klejona.
Książka przedstawia Władysława Miłka, jego dzieciństwo i młodość na Kociewiu w czasach pruskiego zaboru oraz życie i pracę leśniczego w wolnej Polsce oraz w latach okupacji. Znajdują się w niej informacje dotyczące miejsc, w których mieszkał i pracował. Jest też opis deportacji ludności z terenów Polski zajmowanych przez armię czerwoną, w tym deportacja Władysława Miłka. Kończy książkę rozdział o losach rodziny po 1945 roku.
Książka jest bogato ilustrowana i udokumentowana materiałami źródłowymi, których spis znajduje się na jej ostatnich stronach. Więcej o książce na stronie głównej. Partnerami wydania są Gmina Smętowo Graniczne i Nadleśnictwo Jamy.
Książka jest do nabycia u wydawcy; www.wydawnictwo-jasne.pl 

ISBN 978-83-65703-45-3
 
Porucznik Stefan Bolesław Madejczyk (1911-1992) – polski lotnik na obczyźnie."

Pruszcz Gdański 2020, Wydawnictwo Jasne, stron 72, bogato ilustrowana, format A-5, miękka kolorowa oprawa, książka klejona.
Książka przedstawia życie Stefana Madejczyka, jego dzieciństwo i młodość w Polsce, lata wojny i jego służbę w 305 Dywizjonie Bombowym, w którym odbył 5 lotów bojowych. Opisuje szczegółowo szósty lot, podczas którego załogo została zestrzelona i on jedyny się uratował trafiając do niemieckiej niewoli. Prezentuje jego powojenne życie na Wyspach Brytyjskich, Ameryce i ponownie na Wyspach. Opisuje wizyty w Holandii i odwiedziny grobów kolegów z załogi. Książka jest bogato ilustrowana i udokumentowana materiałami źródłowymi, których spis znajduje się na jej ostatnich stronach. Więcej o książce na stronie głównej.
Książka jest do nabycia u wydawcy; www.wydawnictwo-jasne.pl

ISBN 978-83-65703-39-2

Ocypel. Perła Kociewia.”

Gdynia 2017, wydawnictwo REGION Gdynia. Stron 280 oraz 16 kolorowej wkładki, format B-5. Miękka oprawa, książka szyta.
Ocypel jest wsią sołecką w gminie Lubichowo w powiecie Starogard Gdański w województwie pomorskim. Oddalony jest od stolicy powiatu – Starogardu o 25 km na południowy-zachód. Jest to wieś o charakterze turystycznym, która szczyci się mianem Perły Kociewia. Wieś jest położona po dwóch stronach drogi prowadzącej z Borzechowa i Osiecznej przez Ocypel do Wdy i dalej do drogi nr 214. Ocypel znajduje się w obrębie pojezierza starogardzkiego, w Borach Tucholskich, nad jeziorem Ocypel Wielki mającym powierzchnię ok. 122 ha. Jego północno-wschodni brzeg tworzy piaszczysta plaża, długa na ok. 500 m i szeroka na 35 m.
Książka przedstawia podstawowe informacje o historii Ocypla i wsi Krępki oraz nie istniejącej już wsi Połom, od pierwszych przekazów historycznych pochodzących z końca XVI wieku. Zaprezentowana jest też historia szkoły, parafii oraz przedstawione są informacje o byłych i obecnych organizacjach działających w Ocyplu. Całość zakończona indeksem nazwisk i obszerną bibliografią. Książka bogato ilustrowana mapami, fotografiami czarno-białymi i kolorowymi.

ISBN 978-83-7591-552-5


Ks. Antoni Kowalkowski, proboszcz, budowniczy, autor pieśni”

Pelplin 2016, Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie. Stron 104, format A-5. W tekście wiele zdjęć czarno-białych i kolorowych.
Książka przedstawia życie, działalność i twórczość ks. Antoniego Kowalkowskiego (1866-1932). Był on budowniczym kościoła w Rytlu i w latach 1899-1932 proboszczem tamtejszej parafii. Ks. Kowalkowski był zaangażowany w działalność społeczną i polityczną. Ale najbardziej pozostały w pamięci jego pieśni kościelne, z których dwie weszły na stałe do liturgii kościoła katolickiego. Są to „Prośba dziecka do Serca Pana Jezusa” znana pod tytułem „Kiedyś o Jezu chodził po świecie” oraz „Pan Jezus już się zbliża”. Te i pozostałe pieśni ks. Antoniego zostały przedstawione w jego biografii. Ks. Kowalkowski jest też autorem pierwszego przewodnika po Kalwarii Wielewskiej.

ISBN 978-83-7823-711-2Kokoszkowy i okolice których nie znacie”

Starogard Gdański 2015, Wydawnictwo Drukarnia Mirotki w Mirotkach. Stron 299, format B-5, wiele zdjęć czarno-białych w tekście. Autorzy książki Janusz Stachulski, Krzysztof Kowalkowski, Anna Dembek.
Kokoszkowy - wieś w gminie Starogard Gdański w województwie pomorskim. W książce zaprezentowano historię wsi od czasów jej założenia do dnia publikacji książki. W kolejnych rozdziałach omówiona została historia szkoły i przedszkola w Kokoszkowach oraz informacja o Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Następnie przedstawiona została historia parafii, informacja o jej proboszczach i osobach powołanych do stanu duchownego oraz historia wsi należących do parafii, a także informacje o szkołach w tych wsiach. Przedstawione zostały także informacje o organizacjach działających w Kokoszkowach oraz krótkie biografie sołtysów wsi.

ISBN 978-83-942645-0-5Alojzy Paweł Gusowski - pilot 305 Dywizjonu Bombowego

Starogard Gdański 2012, wydawnictwo Stowarzyszenie "Instytut Kociewski". Stron 136, format B-5, wiele zdjęć czarno-białych i kolorowych w tekście.
Książka poświęcona jest urodzonemu w Starogardzie Gdańskim pilotowi Alojzemu Gusowskiemu. Walczył on we wrześniu 1939 r. w 41 Eskadrze rozpoznawczej jako pilot samolotów rozpoznawczo-bombowych Karaś 23. Po kapitulacji Polski internowany w Rumunii, uciekł i dostał się do Francji, gdzie podjął służbę w lotnictwie. Po szybkim upadku Francji Alojzy przedostał się do Anglii. Tu po przeszkoleniu w 1941 roku rozpoczął loty bojowe w 305 Dywizjonie Bombowym.W ostatnich lotach drugim pilotem załogi Gusowskiego był płk. Stanisław Skarżyński, który w tym ostatnim locie nie mógł lecieć. Wracając z osiemnastego lotu bojowego w nocy z 19 na 20 czerwca 1942 roku pilotowany przez
Gusowskiego samolot został zestrzelony nad Holandią. Czterech z pięciu członków załogi, w tym Alojzy Gusowski, zginęło izostało pochowanych w Holandii w mieście Raalte. Książka opisuje nie tylko życie Alojzego Gusowskiego, jego służbę wojskową w Polsce, ale w szczegółach opisuje wszystkie loty bojowe w Anglii. Podaje także życiorysy pozostałych członków załogi, w tym płk. Stanisława Skarżyńskiego,a także przybliża miasto Raalte i cmentarz, na którym pochowanych jest 23 alianckich lotników, w tym Alojzy Gusowski z załogą.
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej w ramach zadania Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zobacz gdzie kupić >>
W dniu 7 marca 2013 roku w Starogardzie, za wydanie książki otrzymałem Nagrodę Starosty Starogardzkiego Kociewski Gryf 2012 w kategorii "Twórca roku".

ISBN 978-83-63077-13-6Z dziejów Obozina

Gdynia 2011, wydawnictwo REGION Gdynia. Stron 136, format B-5, wiele zdjęć czarno-białych w tekście.
Obozin wieś nad jeziorem Duży Mergiel w gminie Skarszewy powiecie starogardzkim w województwie pomorskim. W książce została zaprezentowana historię wsi i majątku ziemskiego Obozin od dnia jego założenia do dnia dzisiejszego. Opisana została historia kościoła i jego kolejne przebudowy. W kolejnym rozdziale przedstawiona została historia działającej tu do 1969 roku szkoły oraz krótkie informacje o jej nauczycielach. Zaprezentowane zostały także organizacje społeczne działające na terenie wsi. Kilka stron poświecono rysowi historycznemu osad należących kiedyś i dziś do sołectwa Obozin. Na ostatnich stronach zamieszczone są biografie właścicieli i zarządców majątku Obozin na przestrzeni dziejów.

ISBN 978-83-7591-134-3„Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej należących”

Monografia. Wydawnictwo Region Gdynia 2010. Stron 574 w tym 16 stron kolorowej wkładki. Książka szyta, format B-5, oprawa sztywna.
Kaliska są wsią gminną położoną w powiecie starogardzkim w województwie pomorskim. Książka przedstawia historię terenów położonych w obrębie dzisiejszej gminy, oraz każdej z wsi wchodzących w jej skład. Pokazuje organizacje i przedsiębiorstwa działające kiedyś i dziś na terenie gminy. Przedstawiona jest w książce historia dwóch parafii istniejących na terenie gminy, stowarzyszeń kościelnych oraz życiorysy duchownych w nich pracujących. Odrębny rozdział poświęcony jest historii wszystkich szkół, które tu istniały. Zaprezentowane są w niej biografie duchownych wywodzących się z parafii, osób urodzonych na terenie parafii, które zapisały się w historii Pomorza i Polski oraz listą ofiar II wojny światowej. Całość zakończona indeksem nazwisk i obszerną bibliografią Książka bogato ilustrowana mapami, fotografiami czarno-białymi i kolorowymi.

ISBN 978-83-7591-134-3

Podczas XI Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2010”, w edycji książki pomorskiej (monografie), otrzymałem III nagrodę.„Nowa Wieś Rzeczna”

Gdynia 2008, wydawnictwo REGION Gdynia. Stron 128, format B-5, wiele zdjęć czarno-białych w tekście.
Nowa Wieś Rzeczna położona jest na terenie gminy Starogard Gdański w powiecie starogardzkim w województwie pomorskim. Książka opisuje historię wsi i nie istniejącej dziś parafii oraz historię działającej tu kiedyś szkoły. Prezentuje organizacje społeczne działające na terenie wsi, opisuje cmentarz, krzyże i kapliczki. Przedstawia krótki rys historyczny wsi sąsiadujących z Nową Wsią Rzeczną Brzeźnem tj. Rokocina i Starego Lasu. Na ostatnich stronach podaje biografie znaczniejszych osób związanych z Nową Wsią Rzeczną.

ISBN 978-83-60437-92-6„Sto lat dziejów naszej szkoły. Mirotki 1905-2005”

„Sto lat dziejów naszej szkoły. Mirotki 1905-2005” - Gdańsk 2005. Stron 428. Książka bogato ilustrowana zdjęciami czarno-białymi wraz z 32 stronami zdjęć kolorowych. Książkę napisał zespół autorów w składzie Renata Dombrowska, Grażyna Kościelna, Grażyna Kowalewska, Krzysztof Kowalkowski, Zbigniew Sakowski, Marcin Staporek, Mariola Wiklent, Dorota Żurawska, Zofia Żurawska.
Mirotki są wsią w gminie Skórcz w powiecie starogardzkim. Książka opisuje historię wsi oraz historię szkoły od jej powstania do dnia dzisiejszego. Lata 1945-2005 obrazowane są kronikami szkoły i drużyny harcerskiej. Książka zawiera listę nazwiska wszystkich kierowników szkoły i nauczycieli od 1906 roku oraz listę wszystkich absolwentów od 1916/16
roku.

„Z dziejów wsi i parafii Barłożno oraz wsi do niej należących”

Gdańsk 2003. Stron 307 w tym 12 stron zdjęć kolorowych oraz wiele stron zdjęć czarno-białych i map. Wydawnictwo MYYK Starogard Gdański.
Barłożno jest wsią w gminie Skórcz w powiecie starogardzkim, woj. pomorskie, choć kilka wsi wchodzących w skład parafii leży w powiecie tczewskim. Książka opisuje historię wsi i parafii Barłożno oraz historię wsi w jej skład wchodzących tj. Gąsiorki (wraz z Piłą), Kierwałd, Lipia Góra, Mirotki i Miryce. Opisuje historię organizacji świeckich i kościelnych działających w Barłożnie. Prezentuje biografie proboszczów i wikariuszy, opisuje także krzyże i kapliczki, Przedstawione jest także szkolnictwo w parafii i historia szkół w każdej z wsi. Zaprezentowane są także biografie, duchownych wywodzących się z parafii i osób z nią związanych, a także martyrologia I i II wojny światowej.

ISBN 83-919537-2-6„Brzeźno Wielkie. Z dziejów wsi”

Pelplin 2002. Stron 190 w tym 14 stron zdjęć kolorowych oraz wiele czarno-białych. Wydawnictwo „Bernardinum” Pelplin.
Brzeźno Wielkie leży w gminie Starogard w powiecie starogardzkim w województwie pomorskim. Książka opisuje historię wsi, prezentuje organizacje społeczne w niej działające, cmentarz, krzyże i kapliczki. Przedstawia także historię szkoły i biografię jej patrona Bernarda Janowicza. Prezentuje biografie znaczniejszych osób z niej się wywodzących. Na ostatnich stronach przedstawiony jest krótki rys historyczny wsi sąsiadujących z Brzeźnem tj. Brzuśce, Klonówka, Radostowo, Rajkowy, Rywałd, Swarożyn, Szpęgawsk, Waćmierz.

ISBN 83-7380-002-6„Historia wsi i parafii Krąg”

Pelplin 2002. Stron 180 w tym 12 stron zdjęć kolorowych i wiele czarno-białych. Wydawnictwo „Bernardinum” Pelplin.
Krąg leży w gminie Starogard w powiecie starogardzkim w województwie pomorskim. Książka opisuje historię wsi i parafii Krąg oraz wsi do parafii należących tj. Bączek, Bukowiec Królewski i Semlinek. Prezentuje biografie proboszczów, życiorysy duchownych wywodzących się z parafii oraz znaczniejszych osób z niej się wywodzących.

ISBN 83-88935-44-5„Pszczółki. Historia wsi i okolic do 1920 roku”

Gdańsk 2001. Stron 48 w tym 4 strony zdjęć kolorowych. Wydawnictwo POMORSSAP Gdańsk.
Pszczółki są wsią gminną w powiecie Gdańskim, woj. pomorskie. Książka przedstawia zarys historii wsi Pszczółki, Kolnik, Koźliny, Krzywe Koło, Ostrowite, Rębielcz, Skowarcz, Ulkowy, Żelisławki do 1920 roku oraz krótkie informacje o szkołach do tego roku.

ISBN 83-914314-8-7„Miłobądz. Historia miejscowości i parafii 1250-2000”

Miłobądz 2000. Stron 240 (w tym zdjęcia czarno-białe) plus 8 stron zdjęć kolorowych. Wydawnictwo POMORSSAP Gdańsk.
Miłobądz, jest wsią w gminie i powiecie tczewskim w woj. pomorskim. Książka opisuje historię wsi Miłobądz, parafii oraz wsi w jej skład wchodzących tj. Dalwin, Dąbrówka Tczewska, Lądy, Łukocin, Malenin, Mieścin, Szpęgawa, Zajączkowo Tczewskie. Przedstawiona jest także historia szkolnictwa w parafii. Zaprezentowane są biografie proboszczów, duchownych wywodzących się z parafii i osób dla niej znaczących.

ISBN 83-911545-1-3„Rytel. W stulecie parafii”

Rytel 1999. Stron 88 (w tym liczne zdjęcia czarno-białe z lat 1897- 1910) plus 8 stron zdjęć kolorowych.
Rytel, jest wsią w gminie Czersk, powiat Chojnice, woj. pomorskie. Książka w kolejnych rozdziałach opisuje historię wsi od pradziejów do 1999 roku, historię parafii Rytel. Ponadto prezentuje, biografie proboszczów, wykaz wikariuszy i organistów, biografie budowniczego kościoła, statystykę parafialną, listę darczyńców i martyrologie mieszkańców wsi.

Rytel 1999, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rytel, ISBN 83-86731-19-2 „Rodzina Kowalkowskich”

Najstarsze, udokumentowane księgami metrykalnymi, zapisy dotyczące protoplastów rodziny Kowalkowskich pochodzą z 1769 roku, kiedy to wsi Malenin w parafii Miłobądz, powiat tczewski urodziła się Kunegunda, córka Michała Kowalkowskiego – protoplasty rodu. Opracowanie wymienia potomków tegoż Michała, aż do dnia dzisiejszego (9 pokoleń). Tam gdzie było to możliwe zamieszczone są życiorysy osób wymienionych w opracowaniu. Potomkowie Michała zamieszkali później m.in. w Chmielnie, Goręczynie (tu urodził się mój dziadek Józef Serwacy), Brodnicy Górnej, Kręgu (tu urodził się mój ojciec Józef), Starogardzie Gdańskim, Kartuzach, Kościerzynie i Gdańsku. Po raz pierwszy opracowanie historii rodziny ukazało się w 1997 roku. Dziś liczy ono 120 stron i zawiera informację o około 300 potomkach Michała. Ja jestem praprapraprawnukiem Michała Kowalkowskiego.

Gdańsk 1999, Wydawnictwo POMORSSAP, ISBN 83-85035-51-6, stron 60, format A-5, zdjęcia czarnobiałe.„Rodzina Kurowskich”

Przodek rodziny wywodzi się z parafii Barłożno w powiecie starogardzkim, a pierwszy udokumentowany zapis pochodzi z 1777 roku, kiedy to urodził się Jan Kurowski syn Grzegorza Kurowskiego. Rodzina Kurowskich mieszkała w Barłożnie przez około 100, następnie zmieniając miejsce zamieszkania, wciągu 30 lat doszli do Kolincza, a stamtąd w 1921 roku przeprowadzili się do Starogardu. Tam moja matka Jadwiga Kurowska prapraprawnuczka Grzegorza, a córka Teofila, zawarła związek małżeński z moim ojcem Józefem Kowalkowskim.

Gdańsk 1999, Wydawnictwo POMORSSAP, ISBN 83-85035-50-8, stron 32, format A-5.„Rodzina Guzowskich-Gusowskich”

Podawane dwa nazwiska wynikają z faktu, że członkowie rodziny piszą swe nazwisko z literą „z” lub „s”, w zależności jak w przeszłości zapisali ich nazwisko niemieccy urzędnicy. Jest to rodzina ojca mojej żony, której przodek Jan Guzowski urodził się około 1826 roku i mieszkał we wsi Blizawy pow. Świecie.

Gdańsk 1999, Wydawnictwo POMORSSAP, ISBN 83-85035-49-4, stron 28, format A-5.

„Rodzina Miłek”

Rodzina matki mojej żony. Wiadomo, że protoplasta rodu Franciszek Miłek w 1871 roku mieszkał w Lipinkach (koło Warlubia), gdzie urodził się jego syn Antoni Miłek, pradziadek Elżbiety, mojej żony.

Gdańsk 1999, Wydawnictwo POMORSSAP, ISBN 83-85035-48-6, stron 16, format A-5, zdjęcia czarnobiałe.
„Kowalkowscy, klerycy, zakonnicy i księża”

Opracowanie to powstało podczas pisania historii rodziny Kowalkowskich, kiedy to okazało się, że w rodzinie było lub jest 12 osób duchownych. Dalsze prace pozwoliły na ustalenie kolejnych osób duchownych o nazwisku Kowalkowski, nie związanych jednak z rodziną. Dziś opracowanie zawiera 28 biografii.

Gdańsk 1999, Wydawnictwo POMORSSAP, ISBN 83-911545-0-5. stron 16, format A-5, zdjęcia czarnobiałe.