9 grudnia 2019

„Moja Pomorska Rodzina”. Dziękuje za 13 wspólnych lat.


Przez 13 lat w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego byłem współorganizatorem konkursu genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”. Wprowadzenie ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadziło wiele wątpliwości co do możliwości dalszej organizacji konkursu w dotychczasowej formule. Przed rozpoczęciem kolejnej XIV edycji konkursu zaplanowanej na wrzesień 2018 nie udało się tych wątpliwości wyjaśnić i organizacja konkursu została zawieszona. Niestety nie udało się wypracować nowej formuły konkursu zgodnej z RODO, w konsekwencji XIII konkurs był ostatnim, jakiemu przewodziłem. Chciałbym, żeby konkurs jeszcze się odrodził bez względu na organizatorów i formułę. Najważniejsza jest idea jego organizacji.

W związku z tym, że zakończyłem swoją pracę przy organizacji konkursu czas na małe podsumowanie. Od 1991 roku zajmowałem się genealogią moich rodzin. Od tego czasu myślałem o rozpowszechnieniu genealogii wśród młodych ludzi. Gdy w listopadzie 2004 roku ponownie objąłem funkcję sekretarza Oddziału Gdańskiego ZK-P postanowiłem zrealizować ideę, o której myślałem od dłuższego czasu. Zaproponowałem zorganizowanie konkursu genealogicznego dla uczniów gdańskich gimnazjów. Celem organizacji konkursu była chęć zaszczepiania wśród uczniów gdańskich szkół pasji poznawania historii i losów rodziny, a także wielokulturowości Gdańska. Uczniowie poznając losy swoich przodków w ten sposób także uczą się historii Małej i Dużej Ojczyzny. Pomysł mój zaakceptował ówczesny Prezes Oddziału śp. Tomasz Szymański i Zarząd Oddziału, zlecając mi organizację konkursu. Od tego czasu głównym organizatorem konkursu jest Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, a w pierwszej edycji współorganizatorami byli Urząd Miejski w Gdańsku i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku ze śp. Prezesem Stanisławem Flisem. Pierwszy konkurs został ogłoszony w 2005 roku, a jego finał miał miejsce w czerwcu 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
Początkowo konkurs obejmował tylko uczniów gimnazjów. Składali oni prace konkursowe w kategorii drzewo rodziny i saga rodzinna. Na pierwszy konkurs wpłynęło 14 prac z 6 gimnazjów. W następnych latach wprowadzano nowe kategorie prac. W 2008 roku konkursem objęto także uczniów szkół podstawowych, a od 2015 roku szkoły ponadgimnazjalne. Finał ostatniej edycji konkursu odbył się 18 maja 2018 roku w SP nr 27. Konkurs organizowany był w dwóch grupach wiekowych - szkoły podstawowe klasy IV-VI i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Organizowano go w czterech kategoriach: Drzewo rodziny, Korzenie rodziny, Album, Prezentacja multimedialna. Poszerzyła się także grupa współorganizatorów konkursu i do tego grona dołączyło w 2008 roku Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne. Gimnazjum nr 1, które w ostatniej edycji zastąpiła przez SP nr 27. W 2016 roku grono organizatorów i członków jury powiększyła Fundacji Archiwa Pomorskie im. Stanisława Flisa. W czterech edycjach konkursu (II – V) członkiem jury był także ks. Waldemar Naczk z parafii p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Gd-Przymorzu, który w finałach uczestniczył do końca trwania konkursu. W trakcie trzynastu finałów konkursu wpłynęło łącznie 667 prac, a w różnych okresach eliminacje do konkursu przeprowadzono w 92 szkołach Gdańska. Autorzy wyróżnionych prac otrzymywali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy prac oraz ich opiekunowie dyplomy. Każdorazowo podczas finału organizowana była wystawa wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs.
W tym miejscu należy podkreślić zaangażowanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i kolejnych wiceprezydentów Gdańska - Pani Katarzyny Hall, Ewy Kamińskiej i Piotra Kowalczuka, którzy gorąco popierali idee konkursu oraz gdy było to zgodne z systemem grantów, obejmowali konkurs patronatem honorowym. Od 2010 roku patronat medialny nad konkursem sprawowały redakcje „Dziennika Bałtyckiego”  i „Radia Gdańsk”, a od 2016 także redakcja miesięcznika „Pomerania”.
Jak z powyższego widać, nie byłoby tego konkursu, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, instytucji i organizacji. Szczególne podziękowania należą się kierownictwu Urzędu Miejskiego w Gdańsku i osobom odpowiedzialnym za współdziałanie, którzy przyznając co roku granty umożliwiali sfinansowanie organizacji konkursu, zakup dyplomów i nagród. Podziękowania należą się Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku, Pomorskiemu Towarzystwu Genealogicznemu i Fundacji Archiwa Pomorskie im. Stanisława Flisa, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu w Gdańsku, które także nie raz fundowały nagrody. A przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku i wspomnianych wyżej organizacji współorganizowali konkurs oraz wchodzili w skład jury konkursu. Nie byłaby możliwa organizacja konkursu, gdyby nie dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, w którym to odbyło się 11 finałów konkursu oraz dyrekcja szkoły Podstawowej nr 27, w której to odbyła się ostatnia XIII edycja konkursu. To zaangażowanie wielu nauczycieli tych szkół, a szczególnie Pani Joanny Albeckiej i Pani Joanny Niwińskiej umożliwiło organizację konkursu, za co serdecznie dziękuję. Podczas ostatniej edycji konkursu nagrody ufundował także Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, a nagrodę specjalną Związek Nauczycielstwa Polskiego, za co także dziękuję. Dziękuję także wszystkim uczniom uczestniczącym w konkursie, ich rodzinom i nauczycielem prowadzącym za zaangażowanie w wykonanie prac konkursowych. Nie byłoby konkursu, gdyby nie jego uczestnicy. Mam nadzieję, że uczniowie i ich rodziny będą kontynuowali swoją prace nad genealogią rodziny.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! Ze względu na dużą ilość komentarzy spamerów każdy nowy komentarz pojawia się dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Prosimy nie wpisywać komentarza ponownie.