17 października 2015

Powstała kolejna książka, której jestem współautorem.

W piątek 16 października 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych w Kokoszkowach odbyła się promocja książki „Kokoszkowy i okolice których nie znacie”. Jej autorami są Janusz Stachulski, Krzysztof Kowalkowski i Anna Dembek. 
Książka przedstawia historię wsi i parafii Kokoszkowy wraz z informacją o proboszczach i duchownych wywodzących się z terenu parafii. W skrócie przedstawiona jest także historia wsi Ciecholewy, Linowiec i Żabno. Zaprezentowana jest zarówno historia szkół w tych wsiach, jak i organizacji tu działających, są także informacje o kolejnych sołtysach wsi Kokoszkowy.


Gości, wśród których byli m.in. proboszcz parafii Kokoszkowy ks. kanonik Marek Błażejczyk, przedstawiciele Gminy Starogard i sponsorzy, dzięki którym mogła powstać książka, powitała Pani Anna Benert - Dyrektor Zespołu Szkół. Promocja książki poprzedzona została ciekawą prezentacją multimedialną ukazującą wieś Kokoszkowy, jak i uroki ziemi kociewskiej oraz pięknym programem artystycznym zaprezentowanym przez uczniów kokoszkowskiej szkoły.
Następnie o pracy nad książką oraz o jej zawartości opowiadali jej autorzy. Pan Janusz Stachulski zwrócił uwagę na ciekawe i nieznane dotąd informacje z historii wsi z lat dwudziestolecia międzywojennego oraz okresu II wojny światowej i trudnych, a nawet wręcz tragicznych czasów tuż po niej. Opowiadał o gromadzeniu informacji do książki i rozmowach z mieszkańcami wsi, którzy jeszcze sporo zapamiętali z ostatnich kilkudziesięciu lat. Pani Anna Dembek, która jest autorką pracy magisterskiej poświęconej wsi Kokoszkowy poinformowała m.in. o planie napisania pracy doktorskiej na ten temat. Ja, rodowity gdańszczanin, opowiadając o książce podkreśliłem swoje związki ze wsią i parafią. Moi przodkowie mieszkali przed wojną w niedalekim Kręgu, gdzie mój dziadek był kierownikiem szkoły, a w latach 1936-1939 był wójtem Gminy Starogard. Przypomniałem też o swoim cyklu artykułów poświęconych Kokoszkowom opublikowanych w latach 2007-2008 w Gazecie Kociewskiej, który niejako zapoczątkował pracę nad książką.
Przedstawicielka wójta gminy Stanisława Połoma, Pani Katarzyna Grenz wręczyła autorom książki listy gratulacyjne. Podziękowania za pięknie przygotowaną książkę złożył autorom także proboszcz parafii Kokoszkowy ks. kanonik Marek Błażejczyk.
O swoich wspomnieniach związanych z Kokoszkowami i udziale w konkursie literackim PAN opowiedziała Pani Stefania Sierocka - jedna z kokoszkowskich seniorek licząca dzisiaj już prawie dziewięćdziesiąt lat. Pani Stefania, nie ukrywając wzruszenia dziękowała za ciekawie przygotowaną książkę o Jej rodzinnej wsi. Nawiązując do opisywanych w książce wydarzeń wspomniała też, że za młodu spotykała tutaj mojego dziadka, wójta Kowalkowskiego, który często bywał u Teofila Czapiewskiego - kierownika szkoły w Kokoszkowach. 
Na zakończenie warto dodać, że książka została pięknie wydana na kredowym papierze, ma ponad 300 stron i jest bogato ilustrowana nie tylko unikalnymi zdjęciami, ale i oryginalnymi dokumentami z lat dwudziestych i czterdziestych XX wieku. Wydawcą tej interesującej książki jest Drukarnia Mirex w Mirotkach.
Spotkanie zakończyło się wpisywaniem dedykacji i autografów autorów w książkach, które mogli nabyć uczestniczący w wieczorze autorskim   mieszkańcy Kokoszkowych i okolic, których Państwo jeszcze nie znacie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! Ze względu na dużą ilość komentarzy spamerów każdy nowy komentarz pojawia się dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Prosimy nie wpisywać komentarza ponownie.