24 maja 2013

VIII Finał Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”

Zobacz fotorelację >>
Odbył się finał VIII Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina” organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Finał konkursu miał miejsce w dniu 24 maja 2013 r. tradycyjnie w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku przy ul. Wilka Krzyżanowskiego 6.
Organizatorem konkurs jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku, w imieniu którego ja, jako pomysłodawca konkursu jestem głównym organizatorem i przewodniczącym Jury. Współorganizatorami konkursu byli, Urząd Miejski w Gdańsku, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk oraz Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne. Organizacja konkursu dofinansowana była ze środków Miasta Gdańska. Na finał wpłynęły 53 prace z 19 szkół w czterech kategoriach: kategoria I - drzewo genealogiczne, II - korzenie rodziny, III - album „Historia mojej rodziny”, IV - prezentacja multimedialna.
Uroczystości VIII Finału Konkursu rozpoczął program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1. Pani Maria Węgłowska, Dyrektor Gimnazjum nr 1, powitała gości, a wśród nich Panią Ewę Kamińską - Zastępcę Prezydenta, Krzysztofa Kowalkowskiego, członka ZK-P w Gdańsku, Edytę Ulwan-Olfans z Wydziału Edukacji UM w Gdańsku, Stanisława Flisa i Hannę Jaszkowską (SAP), Mariusza Momonta (PTG) oraz finalistów konkursu, którzy przybyli wraz z nauczycielami i rodzicami. Następnie omówiłe prace konkursowe. Podkreśliłem, że uczniowie szukając informacji, które posłużyły do stworzenia zaprezentowanych prac uczniowie odwołali się do pamięci rodziców, dziadków i innych członków rodziny. Jest to bardzo cenne, bo to Oni właśnie zachowali w swojej pamięci wspomnienia, które nie utrwalone odejdą wraz z nimi. Rozmawiając z rodzicami i dziadkami niejednokrotnie uczniowie poznali w ten sposób po raz pierwszy odległą historię swoich przodków. Tak więc zebrane informacje na pewno ocalą historię ich rodziny od zapomnienia. Mam nadzieję, że prace te pozwolą na podniesienie roli i znaczenia słów rodzina, tradycja czy ojczyzna, a dla autorów prezentowanych tu prac będą miały takie znaczenie, jakie miały one dla naszych przodków.
Uczniowie we wielu pracach podawali informacje o miejscu urodzenia swoich przodków. Pokazują one jak różnorodne jest pochodzenie dzisiejszych mieszkańców Gdańska. Są tu rodowici Kaszubi i Kociewiacy, ale bardzo wielu uczniów swe pochodzenie wywodzi z głębi Polski z rejonów takich jak poznańskie, sądeckie, tarnowskie, rybnickie czy też z terenów, które dziś są poza granicami Polski (Wilno, Lwów czy Kołomyja), a nawet z takich miast jak Petersburg, które nigdy nie należały do Polski. To obrazuje, jak bardzo skomplikowane są losy Polaków i jak zróżnicowane jest pochodzenie mieszkańców Gdańska.
Po omówieniu prac w imieniu Jury podziękowałem wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia konkursu. Panu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi za kontynuowanie patronatu nad konkursem i za dofinansowanie organizacji konkursu, które pozwoliło na zakup cennych nagród oraz pani Dyrektor Marii Węgłowskiej i gronu pedagogicznemu Gimnazjum nr 1 za ogromny wkład pracy w organizację finału konkursu. Następnie odczytałem protokół Jury, w trakcie którego Pani Prezydenta Ewa Kamińska i Pani Maria Węgłowska wręczały dyplomy i nagrody zwycięzcom, pozostałym uczniom dyplomy i drobne upominki, a nauczycielom dyplomy - podziękowania za ich pomoc w pracy uczniów. Nagrody za nagrodzone prace ufundowało także Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które wręczyła Pani Hanna Jaszkowska. Dziękując za współpracę Gimnazjum nr 1 w organizacji konkursu wręczyłem pani Dyrektor Węgłowskiej najnowszą książkę mojego autorstwa „Alojzy Paweł Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego”, aby powiększyła zbiory biblioteki szkolnej.
Po wręczeniu nagród Pani Prezydent Kamińska podziękowała serdecznie wszystkim uczniom za ich pracę żywiąc nadzieję, że są one początkiem badań nad historią rodziny i przyczynią się do poznania ich kolejnych losów. Podziękowała także organizatorom konkursu, podkreślając jego znaczenie i żywiąc nadzieję, że konkurs będzie organizowany w następnych latach.
Na zakończenie pani Dyrektor Maria Węgłowska zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy, na której zaprezentowano drzewa i korzenie rodziny, albumy oraz prezentacje multimedialne. Zwróciła także uwagę na przygotowaną w tym samym czasie wystawę Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”, do obejrzenia której wszystkich serdecznie zaprosiła. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum „Stutthof” w Sztutowie.

Krzysztof Kowalkowski 
Gdańsk, 06.05.2013 r.
Protokół z posiedzenia jury konkursu
Moja pomorska rodzina” w dniu 06.05.2013r.
Konkurs „Moja pomorska rodzina” zorganizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku oraz Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne adresowany był do uczniów szkół podstawowych - klasy od IV do VI oraz uczniów klas gimnazjalnych z Gdańska. Na konkurs wpłynęły 53 prace w kategorii drzewo genealogiczne, korzenie rodziny, album „Historia mojej rodziny” oraz prezentacja multimedialna. Prace złożyli uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 1, 4, 17, 44, 47, 49, 58, 65,70, 80, 81, 82 i „Naszej Szkoły” oraz Gimnazjów nr 1, 3, 15, 16, 31 i 33.
Jury konkursu „ Moja pomorska rodzina” w składzie:
przewodniczący:
Krzysztof Kowalkowski – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku
członkowie:
Edyta Ulwan-Olfans – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Stanisław Flis – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
Hanna Jaszkowska - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku
Mariusz Momont – Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Joanna Niwińska – Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
przyznało następujące nagrody:

szkoły podstawowe
kategoria: drzewo genealogiczne
I miejsce – Matylda Turska ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku
II miejsce – Marianna Zacharska ze Szkoły Podstawowej nr 82 Gdańsku
III miejsce – Paulina Robotycka ze Szkoły Podstawowej nr 81 Gdańsku
kategoria: korzenie rodziny
I miejsce – Maxymilian Raczkowski ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku
II miejsce – Magdalena Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 70 w Gdańsku
Emilia Lisius ze Szkoły Podstawowej nr 70
III miejsce – Klaudia Łapińska ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku
Mikołaj Żachowski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”
wyróżnienie za ilość przedstawionych informacji:
Aleksandra Reglińska ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku

wyróżnienia za formę plastyczną :
Martyna Krzyżyńska ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku
Tomasz Augustyniak ze Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku
Natalia Bławat ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku

kategoria: album „ Historia mojej rodziny”
I miejsce – Anna Koczyk ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku
II miejsce – Piotr Potrzebowski ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku
Wyróżnienie za ilość załączonych dokumentów
Julia Babinek ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku

kategoria: prezentacja multimedialna
I miejsce – Stanisław Brodowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku
II miejsce – Jakub Makarewicz ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku
gimnazja
kategoria: korzenie rodziny
I miejsce – Adrian Polański z Gimnazjum nr 15 w Gdańsku
Sandra Ciołek z Gimnazjum nr 1 w Gdańsku
II miejsce nie przyznano
III miejsce – Michał Gawroński z Gimnazjum nr 15 w Gdańsku
wyróżnienie za zaprezentowaną ilość pokoleń:
Michał Majchrzak z Gimnazjum nr 15

kategoria: drzewo genealogiczne
W tej kategorii nie przyznano nagród.

kategoria: album „ Historia mojej rodziny”
Wpłynęła jedna praca złożona przez Rafała Markiewicza z Gimnazjum nr 1, więc trudno tu przyznawać konkretne miejsce. Jednak praca jest interesująca, więc otrzymuje wyróżnienie.

kategoria: prezentacja multimedialna
Wpłynęła jedna praca złożona przez Julię Wojtczyk z Gimnazjum nr 3. Podobnie jak w kategorii album praca otrzymała wyróżnienie.

Jury:
Krzysztof Kowalkowski,
Edyta Ulwan-Olfans,
Stanisław Flis,
Hanna Jaszkowska,
Mariusz Momont,
Joanna Niwińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! Ze względu na dużą ilość komentarzy spamerów każdy nowy komentarz pojawia się dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Prosimy nie wpisywać komentarza ponownie.