3 czerwca 2016

XI Konkurs Genealogiczny „Moja pomorska rodzina”

Zobacz fotorelację >>
W dniu 3 czerwca 2016 r. odbył się już po raz jedenasty finał Międzyszkolnego Konkursu Genealogicznego „Moja pomorska rodzina” organizowanego przez Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Współorganizatorami konkursu są Urząd Miejski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Wręczenie nagród laureatom i wystawa pokonkursowa zostały już tradycyjnie zorganizowane w Gimnazjum nr 1 wchodzącym w skład ZSO nr 1.

Uroczystości rozpoczął występ uczennic LO nr IX Juli Michalskiej i Martyny Nowak, które zaśpiewały dwie piosenki: zespołu Bajm i Anny Marii Jopek. Następnie Pani Hanna Konczakowska-Makulec - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I powitała gości, wśród których  byli m.in. Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Iwona Kossakowska – pracownik tegoż Wydziału, Łukasz Grochowski - członek zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Mariusz Momont - przedstawiciel Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, Tomasz Szymański - Wiceprezes Oddziału Gdańskiego ZK-P, Marcin Błędkowski - radny dzielnicy Strzyża. Oczywiście w uroczystościach uczestniczyli uczniowie - autorzy prac, nauczyciele opiekujący się nimi podczas tworzenia prac konkursowych, rodzice i krewni uczniów oraz przedstawiciele mediów. 
Następnie Dyrektor Grzegorz Szczuka podziękował uczniom za zaangażowanie w wykonaniu prac, za pielęgnowanie tradycji i historii. Zwrócił uwagę na wywieszone prace – drzewa i korzenie rodziny. Podkreślił również, że w dobie powszechnej cyfryzacji tyle prac, tak pięknych, zostało wykonanych ręcznie z tak wielkim zaangażowaniem. Życzył uczniom dalszych badań nad historią rodziny, a organizatorom kontynuacji konkursu. Z kolei pan Łukasz Grochowski ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które w bieżącym roku obchodzi 50 lecie istnienia i od początku uczestniczy w organizacji konkursu poinformował, że Stowarzyszenie ufundowało laureatom pierwszych nagród tablety, a drugich nagród pendrivy.
Po tych wystąpieniach przyszedł czas na mnie. Będąc Przewodniczącym jury i przedstawicielem organizatora ZK-P skierowałem podziękowania do Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza za objęcie konkursu patronatem honorowym, Urzędowi Miasta za dofinansowanie organizacji konkursu, w tym zakupu nagród, Firmie Saur Neptun Gdańsk za wspieranie działalności statutowej Oddziału Gdańskiego ZKP, Pani Dyrektor ZSO nr 1 i pracownikom Gimnazjum nr 1 za zaangażowanie w organizację konkursu, patronom medialnym konkursu: Radiu Gdańsk i Dziennikowi Bałtyckiemu. Podziękowałem też współorganizatorom konkursu i ich członkom wchodzącym w skład Jury, a szczególnie Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, które ufundowało cenne nagrody. Następnie poinformowałem, że na XI konkurs wpłynęło 59 prac z 26 szkół. W bieżącym roku po raz pierwszy zaproszone do uczestnictwa w konkursie zostały Licea Ogólnokształcące, z których prace przysłały: LO nr II, nr VI, nr IX i nr XII. Na uwagę zasługuje fakt, że obok szkół, które często uczestniczą w konkursie, rok rocznie notowane jest uczestnictwo szkół, które po raz pierwszy przysłały prace. W tym roku jest to SP nr 19, SP nr 56, Niepubliczna Dwujęzyczna SP, Gimnazjum nr 5 oraz wspomniane Licea Ogólnokształcące. Podkreślić należy, że spośród 77 szkół uczestniczących dotychczas w konkursie, jedyną szkołą, której uczniowie uczestniczą w konkursie od początku jego organizowania jest Gimnazjum nr 1.
Ocenę konkursu i złożonych prac rozpocząłem od słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział: „Naród, który traci pamięć jest narodem bez przyszłości”. Jako organizatorzy konkursu staramy się właśnie o propagowanie idei zachowania pamięci o swoich przodkach. Pamięć o nich jest też okazją do poznania historii naszej Małej i Dużej Ojczyzny. A jak można zaobserwować losy rodzin zaprezentowanych we wszystkich edycjach konkursu, są bardzo często pogmatwane, a nieraz także tragiczne. Prace zaprezentowane na wystawie pokonkursowej pokazują tę pamięć o rodzinie w różny sposób i prezentują różny poziom wykonania. Ale nie ocena prac jest najistotniejsza. Najważniejszy jest fakt, że kolejna grupa uczniów, bardzo często przy pomocy rodziców i dziadków, podjęła się pracy mającej za zadanie zbadanie historii rodziny, bądź też jej wybranego członka i zapisanie zebranych informacji. Regulamin dopuszczał kilka form przedstawienia wyników swoich poszukiwań: drzewo rodziny lub jej korzenie, album rodziny oraz prezentacja multimedialna. Podkreśliłem, że wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs są cenne, bez względu na ich formę i zaawansowanie. Wyraziłem nadzieję, że podjęte działania i osiągnięte wyniki zachęcą do prowadzenia dalszych poszukiwań. Regulamin konkursu nakłada jednak na organizatorów konieczność wyboru. Dlatego ocena prac jest niezbędna, aby możliwe było wręczenia stosownych nagród. Zastrzegłem przy tym, że dokonana przez Jury ocena jest na pewno subiektywna, a bywało też tak, że członkowie jury różnili się przy wyborze prac nagrodzonych. Zawsze jednak znaleźli ostateczne wspólne stanowisko. Poinformowałem też, że członkowie jury chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania po wręczeniu nagród, po którym zaprosiłem także do obejrzenia prezentacji multimedialnych.
Po moim wystąpieniu, zgodnie z zapowiedzią nastąpiło wręczanie nagród i dyplomów nagrodzonym uczniom. Dyplomy i upominki otrzymali także wszyscy pozostali uczniowie, którzy złożyli prace, a także wszyscy nauczyciele opiekujący się uczniami. Po zakończeniu części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i pracowników Gimnazjum nr 1.
Więcej informacji o konkursie, protokół Jury na stronie www.kaszyby.pl/o/gdansk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! Ze względu na dużą ilość komentarzy spamerów każdy nowy komentarz pojawia się dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Prosimy nie wpisywać komentarza ponownie.