19 maja 2018

XIII Konkurs Genealogiczny „Moja pomorska rodzina”

Zobacz fotorelację >>
W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się podsumowanie XIII Miejskiego Konkursu Genealogicznego „Moja pomorska rodzina”. Po wielu latach zmianie uległo miejsce wręczenia nagród laureatom i organizacji wystawy pokonkursowej. W tym roku po raz pierwszy zostało to zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 27 w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Srebrniki 10.
XIII Miejski Konkurs Genealogiczny „Moja pomorska rodzina”

W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się podsumowanie XIII Miejski Konkursu Genealogicznego „Moja pomorska rodzina” organizowanego przez Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Po wielu latach zmianie uległo miejsce wręczenia nagród laureatom i organizacji wystawy pokonkursowej. W tym roku po raz pierwszy zostało to zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 27 w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Srebrniki 10. 
Finał zgromadził wielu gości, wśród których byli m.in. Grzegorz Krygier – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego, Halina Mężyk – Zastępca Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gdańsku, Monika Płuciennik – Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Grzegorz Jaszewski – Prezes Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Małgorzata Solowska – Dyrektor ZSO nr 1, ks. Waldemar Naczk – proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy w Wocławach, współorganizator pierwszych edycji konkursu. Oczywiście w uroczystościach uczestniczyli uczniowie – autorzy prac, nauczyciele opiekujący się nimi podczas tworzenia prac konkursowych, rodzice i krewni uczniów oraz przedstawiciele mediów: „Dziennika Bałtyckiego”, „Radia Gdańsk” i miesięcznika „Pomerania”. Gości powitał Pan Adam Perzyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27. 
Jestem pomysłodawcą tego konkursu i w imieniu Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego organizuję go od pierwszej edycji. Jestem też przewodniczącym jury, przypada mi więc przedstawienie oceny prac i odczytanie protokółu jury. Zanim jednak to zrobiłem podziękowałem panu Grzegorzowi Krygerowi za dofinansowanie organizacji konkursu przez Urząd Miasta oraz za zakup nagród. Podziękowałem też Dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 27 za zaangażowanie w organizację konkursu i przygotowanie pięknej wystawy prac oraz pokonkursowego spotkania dla wszystkich uczestników finału. Podziękowania skierowałem także do Instytutowi Pamięci Narodowej za ufundowanie wszystkim uczestnikom nagród książkowych. Odrębne podziękowania należą się współorganizatorom konkursu: Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, Pomorskiemu Towarzystwu Genealogicznemu i Fundacji Archiwa Pomorskie im. Stanisława Flisa za zaangażowanie i ufundowanie dodatkowych nagród. Przedstawiciele tych organizacji są członkami jury, w skład którego wchodzą ponadto przedstawicielki Urzędu Miejskiego, ZSO nr 1 i SP 27. Pisząc o nagrodach należy dodać, że ufundowały je także Zarząd Główny ZK-P oraz redakcje miesięcznika „Pomerania” i Radia Gdańsk.
Na XIII konkurs wpłynęły 83 prace z 28 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na uwagę zasługuje fakt, że obok szkół uczestniczących często w konkursie, rokrocznie notuje się uczestnictwo szkół, które po raz pierwszy przysłały prace. Od początku organizacji konkursu uczestniczyły już w nim łącznie 92 gdańskie szkoły. Organizacja konkursu ma na celu propagowanie idei zachowania pamięci o przodkach. Pamięć o nich jest też okazją do poznania historii naszej Małej i Dużej Ojczyzny. Losy rodzin pokazane w pracach są bardzo często pogmatwane, a nieraz także tragiczne. Na uwagę na pewno zasługują wszystkie prace, ale w roku 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto zwrócić uwagę na prace pokazujące osoby, które uczestniczyły w walce o niepodległość, tę sprzed 100 lat, jak i tę o wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji. Jest np. historia cichociemnego por. Zbigniewa Twardego, dowódcy batalionu w 27 Wołyńskiej DP, czy ppor. Adama Włocha, żołnierza kampanii wrześniowej i Brygady Strzelców Karpackich. W pracach przewijają się tak znane postacie jak gen. Juliusz Drapella, który w stopniu porucznika walczył podczas wojny polsko-radzieckiej 1920-21 roku, a we wrześniu 1939 roku dowodził 27 Dywizją Piechoty w Armii „Pomorze”. Innym bohaterem jest pilot Witold Łokuciewski, walczący w wojnie obronnej 1939 roku, a następnie we Francji i Anglii. W tej ostatniej walczył w słynnym dywizjonie myśliwskim 303.
Złożone w konkursie prace pokazują pamięć o rodzinie w różny sposób i prezentują różny poziom wykonania. Są więc tradycyjne drzewa czy też korzenie rodzin, wśród których są takie sięgające 8 pokoleń wstecz.  Są albumy prezentujące całą rodzinę, ale także takie opisujące historię tylko jednego członka rodziny, jak np. w nagrodzonej pracy Rafała Curyło, który w niespotykany sposób pokazał 50-letnia historię rodziny widzianą oczyma porcelanowej lalki. Wiele z prac jest bogato dokumentowanych, jak choćby nagrodzona praca Jakuba Duszyńskiego. Są ciekawe prace multimedialne, wśród których  wzruszenie jury wzbudzała praca Bartłomieja Wiśniewskiego o samotnej pra,pra,prababci wychowującej dzieci. W tej kategorii pierwszy raz znalazła się także strona internetowa.
Ale nie ocena prac jest najistotniejsza. Najważniejszy jest fakt, że kolejna grupa uczniów, bardzo często przy pomocy rodziców i dziadków, podjęła się zadania, którego celem jest zbadanie historii rodziny, bądź też jej wybranego członka i zapisanie zebranych informacji. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs są cenne, bez względu na ich formę i zaawansowanie. Już w tej formie upamiętniają jakiś konkretny okres życia rodziny lub jej konkretnego członka. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że podjęte działania i osiągnięte wyniki zachęcą do prowadzenia dalszych poszukiwań. Regulamin konkursu nakłada jednak na jury konieczność wyboru nagrodzonych prac, dlatego ich ocena jest niezbędna dla wręczenia stosownych nagród. Dokonana przez jury ocena jest na pewno subiektywna, a bywało też tak, że członkowie jury różnili się przy wyborze prac nagrodzonych. Zawsze jednak znaleźli ostateczne wspólne stanowisko. Jury postanowiło przy tym nagrodzić i wyróżnić jak najwięcej prac.
W czasie odczytywania protokółu z posiedzenia jury cenne nagrody i dyplomy uczniom szkół podstawowych wręczyli dyrektorzy Grzegorz Krygier i Adam Perzyński, nagrody i dyplomy uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wręczyli p. Monika Płuciennik i p. Grzegorz Jaszewski. Nagrodę specjalną dla Gabrieli Maksymiuk ufundowaną przez ZNP wręczyła pani Halina Mężyk. Książki ufundowane przez IPN i drobne upominki otrzymali wszyscy pozostali uczniowie uczestniczący w konkursie, a dyplomy nauczyciele, którzy opiekowali się uczniami przy wykonywaniu prac konkursowych.
 Finał konkursu uświetnił występ uczniów SP 27. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! Ze względu na dużą ilość komentarzy spamerów każdy nowy komentarz pojawia się dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Prosimy nie wpisywać komentarza ponownie.