8 listopada 2012

Zaproszenie do Konkursu „MOJA POMORSKA RODZINA”

Już po raz ósmy w imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszam uczniów gdańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na kolejną edycję Konkursu „Moja Pomorska Rodzina”. Współorganizatorami konkursu są Urząd Miejski w Gdańsku, Gimnazjum nr 1 w Gdańsku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk oraz Pomorskie Towarzystwo Genealogicznego.
Jest to już ósma edycja konkursu. W dotychczasowych siedmiu edycja uczestniczyli uczniowie z ponad 50 szkół podstawowych i gimnazjów. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Konkurs pozwoli także na utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach oraz zaprezentowanie ich historii w szerszym gronie. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Szukając informacji, które służą do stworzenia zaprezentowanych podczas konkursu drzew genealogicznych, korzeni - wywodu przodków, czy też opisując rodzinne historie w albumach lub prezentacjach multimedialnych, uczniowie odtwarzają pamięć o swoi przodkach, o ich życiu i o panującej w rodzinie tradycji. W trakcie pracy o tej historii uczniowie dowiadują się o swoich korzeniach, skąd przyszli i gdzie mieszkali ich przodkowie. Organizatorzy konkursu liczą na to, że uczestnictwo w konkursie na trwale rozbudzi zainteresowanie historią swojej rodziny. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej zmaterializowany, bezduszny i kosmopolityczny. Dla wielu ludzi słowa rodzina, tradycja czy ojczyzna są dziś pustymi słowami, pozbawionymi takiego sensu, jaki stanowiły one dla naszych przodków. Chcielibyśmy, aby ten konkurs przyczynił się do uratowania znaczenia tych słów, aby następne pokolenia nie zapomniały, że one istniały i co znaczyły.
Zapraszam młodzież do uczestnictwa w konkursie, a nauczycieli do podjęcia się roli opiekunów uczniów przygotowujących prace do konkursu. Regulamin konkursu uwzględnia także cele dydaktyczne wynikając z programu szkolnego.
Prace konkursowe należy składać w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 (tel/fax (058) 341-09-29). Termin składania prac upływa w dniu 12 kwietnia 2013 roku. O terminie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz terminie wręczenia nagród i zorganizowania wystawy najlepszych prac szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione po złożeniu prac. Wszelkich informacji i wyjaśnień w imieniu organizatora udziela Joanna Albecka z Gimnazjum nr 1 w Gdańsku tel. 58 341 09 29, e-mail: joanna_albecka@interia.pl lub Krzysztof Kowalkowski e-mail: zkpgdansk@wp.pl 
W imieniu organizatorów konkursu
Krzysztof Kowalkowski
Oddział Gdański ZKPBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! Ze względu na dużą ilość komentarzy spamerów każdy nowy komentarz pojawia się dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Prosimy nie wpisywać komentarza ponownie.