31 maja 2011

VI Finał Konkursu Genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”

Zobacz fotorelację >>
Już po raz szósty odbył się Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”, którego jestem pomysłodawcą i w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdańsku głównym organizatorem, a także przewodniczącym Jury. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska. Współorganizatorami konkursu są Urząd Miejski w Gdańsku, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk oraz Pomorskie Towarzystwa Genealogiczne. W tym roku po raz pierwszy konkurs jest organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Szukając informacji, które służą do stworzenia zaprezentowanych podczas konkursu drzew genealogicznych, korzeni - wywodu przodków, czy też opisując rodzinne historie w albumach, uczniowie odtwarzają pamięć o swoi przodkach, o ich życiu i o panującej w rodzinie tradycji. W trakcie pracy o tej historii uczniowie dowiadują się o swoich korzeniach, skąd przyszli i gdzie mieszkali ich przodkowie. Chcielibyśmy, aby uczestnictwo w konkursie na trwale rozbudziło zainteresowanie historią swojej rodziny. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej zmaterializowany, bezduszny i kosmopolityczny. Dla wielu ludzi słowa rodzina, tradycja czy ojczyzna są dziś pustymi słowami, pozbawionymi takiego sensu, jaki stanowiły one dla naszych przodków. Chcielibyśmy, aby ten konkurs przyczynił się do uratowania znaczenia tych słów, aby następne pokolenia nie zapomniały, że one istniały i co znaczyły.
VI Finał Konkursu odbył się w dniu 20 maja 2011 r. w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku przy ul. Wilka Krzyżanowskiego 6. Na finał wpłynęło 41 prac z 21 szkół w trzech kategoriach: kategoria I - drzewo genealogiczne, II - korzenie rodziny, III - album „Historia mojej rodziny”. Gości i finalistów konkursu, którzy przybyli wraz z nauczycielami i rodzicami powitała pani Maria Węgłowska, Dyrektor Gimnazjum nr 1. Następnie jako przewodniczący Jury omówiłem prace konkursowe oraz odczytałem protokół Jury. W trakcie odczytywania protokółu, przedstawiciel Prezydenta Maria Kulbicka - Kierownik Referatu Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji UM Gdańsk oraz Jerzy Nacel - sekretarz Zarządu Oddziału Gdańskiego ZK-P wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody. Dyplomy i upominki otrzymali także wszyscy pozostali uczniowie, których prace wpłynęły na finał. Dyplomy podziękowania otrzymali również nauczyciele, pod kierunkiem których zostały wykonane prace. Głównym fundatorem nagród i upominków był Urząd Miejski w Gdańsku. Ponadto nagrody i dyplomy fundowali Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
Pani Maria Kulbicka w swym wystąpieniu wysoko oceniła konkursowe prace. Podkreśliła także znaczenie tego konkursu dla kształtowania świadomości o roli i znaczeniu rodziny. Z kolei Jerzy Nacel, dziękując za pięcioletnią współpracę Gimnazjum nr 1 w organizacji konkursu wręczył pani Dyrektor Węgłowskiej pięć „Tek Haftów Kaszubskich” wydanych przez ZK-P, aby wzbogaciły Kącik Kaszubski w szkole i służyły jako pomoc w zajęciach szkolnych. Trzy nagrody specjalne wręczył w imieniu Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego pan Mariusz Momont. Także ja pragnąc powiększyć biblioteczne zbiory Gimnazjum ofiarowałem dla szkolnej biblioteki książkę wydawnictwa Instytutu Kaszubskiego „Nasze Korzenie”. Książka ta może być przykładem jak badać rodzinne dzieje, a jeden z jej rozdziałów poświęcony jest historii mojej rodziny, którą zaprezentowałem już na mojej stronie. Całość uroczystości uświetnił występ zespołu wokalnego z Gimnazjum nr 1.

Więcej informacji na www.portalpomorza.pl:


2 komentarze:

Uwaga! Ze względu na dużą ilość komentarzy spamerów każdy nowy komentarz pojawia się dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora. Prosimy nie wpisywać komentarza ponownie.